Valtio pystyisi omilla toimillaan vaikuttamaan asumisen hintaan

15.4.2016

Vuokralaiset ry esitti viikonloppuna liittokokouksessaan Helsingissä, että valtio toteuttaisi aravalainsäädäntöön kokonaisuudistuksen. Asumisen kustannukset vievät jo yli 40 % vuokralaisen käteen jäävistä tuloista.

Tilastokeskuksen mukaan suuret asumiskustannukset rasittavat vuokralla asuvia kotitalouksia useammin kuin omistusasunnoissa asuvia. Vastikään julkaistun tilaston mukaan vuokralaisilta menee yli 40 % käteen jäävistä tuloista asumiseen. Se on Vuokralaiset ry:n mielestä kohtuutonta ja siihen täytyy saada aikaan muutos.

Vuokralaiset ry nostaa esiin toimimattoman aravajärjestelmän vaikutuksen asumisen kustannuksiin. Nykyinen järjestelmä nostaa asukkaiden asumiskuluja sekä vähentää yhtiöiden halukkuutta tehdä uusia ARA-asuntoja. Vapaarahoitteinen asuntotuotanto ei ole kohtuuhintaista ja siksi tarvitaan kaikkia keinoja edistämään valtion tukemaa, omakustannusperusteista asuntotuotantoa.

- Valtio pystyisi vaikuttamaan aravavuokratalojen asumiskuluihin esimerkiksi korkopolitiikkaansa muokkaamalla. Korot ovat olleet jo vuosikausia merkittävästi korkeammat kuin ns. vapaarahoitteisissa lainoissa. Näin valtio kerää kaikkein pienituloisimmilta kansalaisiltaan tuloja yleiskulujensa kattamiseksi, toteaa Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.

Lainajärjestelmä nykymuodossaan heikentää myös kiinteistöjen vastuullista ja taloudellisesti kannattavaa korjaustoimintaa.

- Aravajärjestelmä ei ole ollut enää vuosikymmeniin kenenkään kannalta houkutteleva. Siksi sen uudistaminen pitäisi ottaa nopeasti työn alle, painottaa Kähärä.

Myös vuokranmäärittelyyn tarvitaan selkeyttäviä ja läpinäkyvyyttä lisääviä säädöksiä.

- Viime aikoina julkisuudessa esiin nousseet vuokrankorotustapaukset ovat syöneet luottamusta siihen, että vuokra määriteltäisiin kaikissa ARA-taloissa omakustannusperiaatteen mukaan, toteaa Kähärä.

Liittokokouksessa toivottiin, että myös vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen omistajat noudattaisivat kohtuullisuutta vuokranmäärittelyssä. Asuntopula antaa mahdollisuuden pyytää kohtuuttoman kallista vuokraa, mikä aiheuttaa myös valtiolle mittavat asumis- ja toimeentulotukimenot.

Kelan pääjohtaja nosti vastikään esiin mahdollisuuden kohtuullistaa isojen vuokranantajien tulonmuodostusta, koska valtion tukimenot ovat kasvaneet rajusti. Kohtuuttomat vuokrat ovat sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta epäterve tilanne.

Asumisen kulujen kohtuullistamisella olisi Vuokralaiset ry:n mukaan myös kansantaloudellista merkitystä.

- Kun tuloista jää enemmän käteen, pieni- ja keskituloinen käyttää sen yleensä arkiseen kulutukseen kotimaassa, eikä vie rahojaan ulkomaille, korostaa Kähärä.

Esimerkkitapaus Nea (nimi muutettu)

Nea on 21-vuotias lähihoitaja Helsingistä. Hänellä on yksi lapsi. Nea ei saanut kaupungin vuokra-asuntoa länsi-Helsingistä, läheltä työpaikkaansa ja perhettään. Nea joutui ottamaan vapaarahoitteisen vuokra-asunnon, jotta lapsen hoitoaika ei venyisi ja läheisillä olisi mahdollisuus auttaa pienperhettä arjen sujumisessa. Asumisen kulut Nea kokee kohtuuttomiksi.

 

Tulot ja menot kuukaudessa / €

Lähihoitajan peruspalkka              + 2100,00

Lapsilisä yksinhuoltajalisällä           + 144,30

Asumistuki                                      + 400,00

Verot                                                - 400,00

Vuokra kaksiosta                           - 1100,00

Kotivakuutus                                     - 25,00

Lapsen hoitomaksu                          - 80,00

Helsingin seudun bussikortti            - 52,00

Puhelin- ja internetkulut                    - 20,00

Ruokamenot                                   - 400,00

 

Käteen jäävä tulo / kk                     567,30 euroa

 

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä, Vuokralaiset ry, puh. 050 521 71 89

Toiminnanjohtaja Anne Viita, Vuokralaiset ry, puh. 050 588 34 83

 

Vuokralaiset VKL ry on valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.  Teemme yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Vuokralaiset ry juhlii tänä vuonna 70 toimintavuottaan.