Asumistuki ja valtion lainajärjestelmät tarpeellisia jatkossakin

27.10.2017 klo 17:00


SATOn, Espoon kaupungin ja Vuokralaiset VKL ry:n toimeksiannosta toteutettu ”Asumisen tuet vuokralaisen näkökulmasta” -tutkimus julkaistiin 26.10.2017.

Pellervon taloustutkimus PTT:n toteuttaman tutkimuksen mukaan asukkaat pitävät asumistukea läpinäkyvänä asumisen tukimuotona ja toteavat, että tuki pitäisi määräytyä vuokran suuruuden mukaan. Vuokralaiset ry korostaa asumistuen lisäksi valtion lainajärjestelmien merkitystä, jotta kohtuuhintaisia asuntoja saadaan markkinoille riittävästi. Vain riittävällä asuntotarjonnalla voidaan vaikuttaa vuokratasoon.
 

- On ymmärrettävää, että asukkaat mieltävät asumistuen heidän kannaltaan selkeämmäksi tukimuodoksi. Toisaalta tutkimus toi esiin, että valtion lainoittamat ARA-vuokra-asunnot ovat haluttuja ja vastaajista yli 60 prosenttia oli sitä mieltä, ettei niitä ole tarpeeksi saatavilla. Ilman valtion lainajärjestelmiä, pelkästään markkinavoimien turvin ei synny kohtuuhintaisia asuntoja, toteaa Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.

Vuokralaiset ry kuitenkin korostaa, että valtion lainajärjestelmiä tulee uudistaa siten, että asukkaat eivät joudu maksamaan lainoista ylisuuria korkoja ja rahoittamaan sitä kautta valtion yleiskuluja.

Asumistuella on erityisen suuri merkitys Vuokralaiset ry:n mukaan suurimpien kasvukeskusten palvelutyöntekijöille.

- Asumistukimuutokset vaikuttavat kaikkein pienituloisimpiin pahasti, sillä heillä on yleensä heikoimmat valmiudet auttaa itseään, mikäli tuissa tapahtuu muutoksia negatiiviseen suuntaan, toteaa Kähärä.

Asumistuen merkitys pienituloisille on tärkeä, sillä pienimmissä tuloluokissa suurimmalla osalla kotitalouksista asumistuki kattaa yli puolet asumismenoista. PTT:n tutkimuksen mukaan yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisista vuokra-asujista pitää asumistukea merkittävänä tai erittäin merkittävänä päivittäiseen elämiseensä vaikuttavana tekijänä.

Vain reilu neljännes vastaajista pitää kulutusmenojen karsimista mahdollisena vaihtoehtona jos asumistuki poistuisi. Silloin yli 35 prosenttia vastaajista uskoi turvautuvansa muihin tukiin. Mikäli asumistuki pienenisi, asunnon vaihtamista ei myöskään nähdä varteenotettavana vaihtoehtona. PTT:n ekonomisti Antti Kekäläisen mukaan syynä voi olla se, että tarpeen mukaista vaihtoehtoista asuntoa voi olla hankala löytää.

Tiedot tutkimuksesta:
Asukkaiden näkökulmaa selvitettiin sähköisen kyselyn avulla osana tutkimusta. Tutkimus kokonaisuudessaan perustuu kirjallisuus- ja tilastokatsaukseen, asiantuntijahaastatteluihin ja vuokralaiskyselyyn. Vastaajakohderyhmänä kyselyosiossa olivat kyselytutkimuksen toimittajan (Kantar TNS) verkkopaneelissa olevat vuokralla-asujat. Kysely toteutettiin 5.9.–18.9.2017 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin yhteensä 1020 vastausta vuokralla asuvilta henkilöiltä.


Lisätietoja:

Pellervon taloustutkimus PTT
Antti Kekäläinen, ekonomisti
p. 040 164 8136, email: antti.kekalainen@ptt.fi

Vuokralaiset VKL ry
Sirkka-Liisa Kähärä, puheenjohtaja
p. 050 521 7189
 

Liitteet