Uusi tutkimus vahvistaa: ARA-asunnot kohdistuvat hyvin pieni- ja keskituloisille

10.4.2019

KTI Kiinteistötieto toteutti Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:n toimeksiannosta asukastyytyväisyystutkimuksen ARA-asunnoissa. Tutkimus vahvistaa jo aiemmin ympäristöministeriön selvityksessä todetun asian, että asunnot kohdistuvat oikein pieni- ja keskituloisille. Tutkimuksessa nousi vahvasti esiin asukkaiden tyytyväisyys ARA-asuntoihin. Vuokralaiset ry korostaa ARA-asuntojen merkitystä asumisen kohtuuhintaisuuden edistämisessä.

- Tutkimuksen mukaan 72 prosenttia ARA-asunnoissa asuvista kotitalouksista ansaitsee alle 30 000 euroa vuodessa. Yli 50 000 euroa ansaitsevia oli vain 6 prosenttia. Kun ymmärretään, että kotitalouteen kuuluu usein kaksi palkansaajaa, ei voida monenkaan kotitalouden kohdalla puhua ”ylituloisuudesta” vaan yksittäisitä ”ylituloisista” talouksista korostaa toiminnanjohtaja Anne Viita.

Viita ihmettelee muun muassa Suomen Vuokranantajien tulkintaa tutkimuksesta. SVA väittää, että asunnoissa asuisi runsaasti ns. ylituloisia. Tulkinta näyttää tarkoitushakuiselta toiminnalta, jolla SVA haluaa kasvattaa asumistuen määrää ja lisää asukkaita maksamaan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kohtuuttoman korkeita vuokria. Asumistukia maksettiin viimevuonna yli 2 miljardia euroa. Sen sijaan tuotantotukea ARA-asunnoille maksettiin korkotukena vajaa 4 miljoonaa euroa.

- Tutkimuksessa yhden hengen talouksista vain 1 prosentti ja kahden hengen talouksista 15 prosenttia ilmoitti tienaavansa enemmän kuin 50 000 euroa vuodessa, eli vähintään 4000 euroa kuussa. Jos siis kahden hengen taloudessa puolisot tienaavat noin 2 000 euroa kuussa, sitä ei voida mitenkään pitää ylituloisuutena, kun usein on kyse lapsiperheestä, kertoo Viita.

Yli puolet tutkimukseen osallistuneista ARA-asukkaista sai asumistukea eli kotitalouden tulot ovat senkin puolesta selkeästi pienet.

- Se, että loput pystyvät maksamaan asumisensa omalla palkallaan, on valtion kannalta erinomainen asia ja vähentää asumistuen tarvetta. Tästä syystä ARA-asuntoja pitäisi tuottaa reilusti lisää, jotta useammalla olisi mahdollisuus tulla omalla palkallaan toimeen myös asumiskulujen osalta, korostaa Viita.

Tutkimuksessa nousi esiin, että vastanneiden ARA-asukkaiden käytettävistä tuloista yli 40 prosenttia menee asumiseen. Hankalimmassa tilanteessa ovat yksinhuoltajat, joilta asuminen vie jopa 53 prosenttia käytettävistä tuloista. Yksinasuvien kohdalla prosenttiosuus on myös korkea, 48 %.

- Tämä osoittaa selvästi, että ylituloisia asukkaita ei oikeasti ole ARA-asunnoissa, koska asumisen kulut määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaan. Jos ARA-vuokrat vievät noin paljon käytettävissä olevista tuloista, ansiotulo ei voi olla korkea, painottaa Viita.

Viita korostaa, että aiemmissa, muun muassa THL:n tutkimuksissa on todettu, että vapaarahoitteisissa asunnoissa asukkaille jää ARA-asukkaaseen verrattuna vähemmän rahaa käyttöön asumiskulujen jälkeen myös silloin, jos asukas saa asumistukea.

- Jos asukkaita pyrittäisiin keinotekoisesti siirtämään vapaarahoitteisiin asuntoihin, se lisää asukkaiden taloudellista ahdinkoa. Siihen ei pidä mennä, vaan tuottaa lisää ARA-asuntoja, toteaa Viita.

Vuokralaiset ry pitää hyvänä, että ARA-asukkaiden asukastyytyväisyyttä on nyt kartoitettu ensimmäistä kertaa. On positiivinen asia, että niin moni ARA-asukas kokee asumisensa viihtyisäksi ja antaa arvon yleishyödyllisen vuokranantajan toiminnalle.
 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Anne Viita, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483

 

Vuokralaiset ry on valtakunnallinen  vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.