Kuntavaalit 2017 – Vuokralaiset VKL ry esitys pitkäjänteisemmän asuntopolitiikan toteuttamiseksi

Vuokralaiset ry:n esittää, että pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus ohjaisi kunnallista maankäyttö- ja asuntopolitiikkaa nykyistä paremmin. Myös kuntien investointipolitiikkaan tarvitaan yhtenäisempää otetta maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvissä asioissa.
 

Vuokralaiset VKL ry kuntavaaliohjelma:
 

1. Kaikkien maapolitiikan keinojen käyttöä on lisättävä. Esimerkiksi kumppanuuskaavoitus on otettava tehokkaampaan käyttöön, jotta kunnan omistamaa maata saadaan riittävään kaavatuotantoon. Myös lunastus on viimeisenä vaihtoehtona otettava tarvittaessa käyttöön.
 

2. Kaavojen taloudellisuus on arvioitava kaavoitusvaiheessa rakentamisen näkökulmasta.


3. Segregaation  ehkäisemiseksi on suunniteltava kaikille asuinalueille tuotantoa monipuolisesti sekoittaen vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasuntoja.
 

4. Jos asemakaavoitetaan yksityiselle maalle, tarvitaan tiukat maankäyttösopimuksen ehdot vuokra-asuntotuotannon määrästä ja kunnan mahdollisuus veloittaa kaavoituskorvaukset maana.
 

5. Kunnan omille tonteille varataan tontteja ARA-tuotantoon edullisemmin hinnoin.
 

6. Vuokra-asuntojen lisäksi asuinalueilla, lähellä asukkaita tarvitaan viher- ja virkistyspalveluita, toimivat kunnalliset peruspalvelut päiväkoteineen ja kouluineen sekä kunnollinen julkinen liikenne.
 

7. Sähkön hintaan, lämmityskustannuksiin ja vesimaksuihin liittyviä asioita päätetään myös kunnissa. Päätökset on mietittävä myös asumisen kokonaiskustannuksia tarkastellen. Mikäli kunnassa on oma energialaitos ja vesilaitos, on ne säilytettävä kunnallisina.