VKL:n vinkit uusille kuntapäättäjille

Sirkka-Liisa Kähärä
puheenjohtaja
Vuokralaiset ry

Kohtuuhintaisesta asumisesta on kouhkattu vuosikausia. Asiaa kysellään aina säännöllisin väliajoin kultakin asuntorakentamisen toimijalta ja keinot painottuvat vastaajasta riippuen.

Vaikka kohtuuhintaista asuntorakentamista ja ennen kaikkea vuokra-asuntotuotannon lisäämistä asuntorakentamisessa ei ole pystytty toteuttamaan, on asia Suomen elinvoiman ja elinkeinopolitiikan kannalta elintärkeä. Vuokra-asuntojen ja ennen kaikkea kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute on tulppa työikäisen väestön työllistymiselle pääkaupunkiseudulla ja kasvavissa kaupunkikeskuksissa.

Mitä uusi kuntavaltuutettu voi tehdä kohtuuhintaisen asuntorakentamisen edistämiseksi?

Vaadi pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta.

Kunnalla on syytä olla suunnitelma siitä, mihin periaatteisiin kunnan asunto- ja maapolitiikka perustuu ja miten asuntopolitiikka nivoutuu kunnan investointeihin (koulujen, harrastuspaikkojen, palvelujen ja katuverkon rakentumiseen). Valtuutettujen on vaadittava asuntopolitiikan kirkastamista: rakennetaan hyvien julkisten liikenneyhteyksien läheisyyteen, rakennetaan hallintamuodoiltaan erilaisia asuinalueita ja hankintaan kunnalle maata aktiivisesti asuntorakentamiseen.

Kuntaan on vaadittava maapoliittisen ohjelman tekemistä, jos sitä ei jo ole. Maapoliittisessa ohjelmassa on oltava keinovalikoimassa myös mahdollisuus maan lunastukseen.

Pitkäjänteisyyden takaa myös asuntorakentamisen kaavoittaminen kunnan omalle maalle ja kumppanuuskaavoituksena. Virkamiesvalmistelussa ja päätöksenteossa on otettava huomioon kaavojen taloudellisuus rakentamisen näkökulmasta. Rakennusten, materiaalien, julkisivujen ja rakentamisohjeiden tulee olla kustannustehokkaita, Lisäksi väestönsuojien ja autopaikkarakentamisen suunnittelussa on huomioitava muu rakennettu ympäristö, liikenneyhteydet ja etäisyydet tehokkaammin.

Valitettavan moni kunta, joka sijaitsee hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella, on päätynyt maapolitiikassaan ja kaavoittamisessa peltorakennetta säilyttävään maisemointiin. Lähes ainoa asuntorakentaminen näissä kunnissa on mahdollista omistusasumisen kautta, joka takaa sen, ettei pieni- ja keskituloisia työntekijöitä yritetäkään houkutella. Tämä ei kehitä kuntaa, ei palveluja eikä mahdollista kohtuuhintaista asuntorakentamista. Näillä keinoilla edistetään lyhytnäköisesti pääkaupunkiseudun ja kasvavien kaupunkikeskusten segregaatiota eli asuinalueiden eriytymistä.

Yhteiskuntapoliittisesti ja sosiaalipoliittisesti on järkevää sekä kustannuksia säästävää rakentaa asuinalueita, joissa on erilaista asumista vuokra-asumisesta omistusasumiseen ja kaikkea siltä väliltä. Tämä varmistaa parhaiten yhteisöllisyyden sekä palvelujen määrän ja laaja-alaisuuden kasvun näillä alueilla.

Hyvä kuntavaaliehdokas ja tuleva päättäjä: Vaadi kuntaasi maapolittiista ohjelmaa tai sen päivittämistä, vaadi kustannustehokasta asuntorakentamisen kaavoitusta, vaadi asuntorakentamiseen vaihtoehtoja ja vaadi liikenteen- sekä katuverkon suunnitelmissa myös julkisen liikenteen edistämistä.

 

Sirkka-Liisa Kähärä
puheenjohtaja
Vuokralaiset ry


Takaisin sivun alkuun