Lakineuvojamme vastaa


Lähetä kysymyksiä lakineuvojalle lehden palstaa varten osoitteeseen: toimisto@vuokralaiset.fi. Otathan huomioon, että vastaanotamme paljon kysymyksiä ja voimme vastata vain kahteen niistä per lehti.

Voiko luteiden takia irtisanoa määräaikaisen vuokrasopimuksen?
 

Kysymys: Minulla on määräaikainen vuokrasopimus, ja olen havainnut asunnossani luteita. Voinko nyt päästä määräaikaisesta vuokrasuhteestani irti purkamalla vuokrasopimuksen?

 

Vastaus: Määräaikainen vuokrasopimus on tarkoitettu olemaan voimassa koko sopimusajan, jonka vuoksi sitä ei voi irtisanoa. Luteet asunnossa eivät yleensä oikeuta purkamaan vuokrasopimusta. Vuokranantajan kanssa neuvotella, voitaisiinko määräaikaisen sopimuksen päättämisestä sopia yhteisesti.

Mikäli asunnossasi on luteita, kannattaa ensin luteista pyrkiä ottamaan sellaisia valokuvia, joilla voit tarvittaessa osoittaa havaintosi toteen. Lude-epäilystä tulee välittömästi ilmoittaa vuokranantajalle ja toimenpiteet myrkytyksien suhteen ovat vuokranantajan vastuulla.

Vuokralaisella on kuitenkin oikeus saada vuokra kohtuullisesti alennetuksi siitä lähtien, kun vuokranantaja on saanut tiedon huoneistossa havaituista luteista ja niiden aiheuttamasta asumishaitasta.  Tämän takia on hyvä olla valokuvat luteista, jolloin asumishaitan voi todistaa. Toimita vaatimus vuokranalennuksesta vuokranantajalle kirjallisesti. Kirjaa vaatimukseen ylös kaikki luteista aiheutuvat haitat, joilla voit perustella vaatimasi vuokranalennuksen määrää. Määrä arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Vahingonkorvaus esimerkiksi luteiden takia pilalle menneistä tavaroista tulee kuitenkin kyseeseen vain, mikäli vuokranantajan voidaan osoittaa toimineen tilanteessa huolimattomasti. Vuokranantajan tulee ryhtyä viipymättä toimenpiteisiin ludeongelman korjaamiseksi.

 

 

Saako välittäjä käyttää asuntoni avainta minulle kertomatta?


Kysymys: Vuokranantajani on myymässä asuntoani. Hän kertoi antaneensa käyttämällensä välittäjälle hallussaan olevan huoneiston avaimen huoneiston näyttöjä varten. Saako välittäjä käyttää avainta minulle kertomatta? Ja onko minulla oikeus olla paikalla näytöissä?

 

Vastaus: Huoneiston myyntitilanteessa on vuokranantajalla tai hänen edustajallaan oikeus näyttää huoneistoa. Huoneiston näyttöajankohdasta on aina sovittava vuokralaisen kanssa.  Sovittuna aikana joko vuokralainen on avaamassa oven välittäjälle.  Vaihtoehtoisesti voidaan erikseen sopia  mahdollisuudesta käyttää avainta näyttöjen järjestämisestä, jolloin aikataulu on hyvä tehdä kirjallisesti epäselvyyksien välttämiseksi.

Näytettävä huoneiston on vuokralaisen koti ja vuokralaisella on aina oikeus olla kotonansa. Välittäjät usein toivovat asukkaiden poistumista, mutta velvollisuutta tähän ei ole


Takaisin sivun alkuun