Pääkirjoitus: Edullisia asuntoja tarvitaan enemmän


Palkan on riitettävä asumisen kuluihin! On tämän lehden vaatimus. Eikä suotta: kasvukeskuksissa ja etenkin Helsingin seudulla asumisesta on tullut aivan liian kallista!

Asumisen hinta horjuttaa yksittäisen ihmisen toimeentuloa, mutta se vaikeuttaa myös yritysten kasvua. Kyse on siis maamme talouskasvua haittaavasta noidankehästä, joka on katkaistava. Väestöliiton Perhebarometrin mukaan asumisen korkeat kustannukset vaikuttavat osaltaan alhaiseen syntyvyyteen.

Ainoa keino saavuttaa kestävä asuntopolitiikka on lisätä asuntojen tarjontaa, sillä vain siten asumisen kulut saadaan kuriin. Meidän poliitikkojen pitää kuntapuolella huolehtia, että tonttitarjontaa on riittävästi ja valtion tasolla huolehtia, että esimerkiksi asumisen tukijärjestelmät ovat kunnossa edullisten ARA-asuntojen tuottamiseen sekä taantuvien alueiden asunto-ongelmien selvittämiseen.

Korkotukijärjestelmän ehdot pitää muuttaa kannustavammaksi siten, että toimijat haluavat tehdä ARA-tuotantoa pitkäjänteisesti. Helsingin seudulla on tärkeää jatkaa käynnistysavustusten jakamista ja laajentaa käytäntöä myös muihin kasvukaupunkeihin.

Kuntien ja valtion väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ovat osoittautuneet erittäin hyviksi välineiksi tukea asuntotuotantoa. Mielestäni MAL-sopimuksiin tulisi kuitenkin kirjata vahvemmin kohtuuhintaisen asuntotuotannon osuudesta.

Riittävällä asuntotarjonnalla voidaan hillitä myös asumistuen määrää. Asumisen tukemista tarvitaan jatkossakin, mutta nykyjärjestelmän on todettu korottavan vuokria. Ainoa pysyvä keino vaikuttaa asumistukien jatkuvaan kasvuun, on vahvistaa tuotantotukijärjestelmää lisäämään kohtuuhintaisten asuntojen määrää.

Luonnollisesti edullisten asuntojen myötä myös asumistukimenotkin laskevat. ARA-asuntojen kohtuuhintaisuus voidaan varmistaa, kun vuokra määräytyy omakustannusperiaatteen mukaan ja omistajien voitonjakoa rajoittamalla.

Kun edellä mainitut tekijät ovat kunnossa, syntyy mahdollisuudet uusien visioiden toteutumiselle. Elämme eduskuntavaalien aikaa, ja olemme siksi pyytäneet puolueilta heidän näkemyksiään tulevaisuuden asumisesta sivulla 7. Tulevaisuus tehdään tämän päivän päätöksien pohjalle ja hyvien ideoiden esille nostaminen, on mielenkiintoista luettavaa. Visiot saavutetaan kuitenkin vain tekojen kautta, tulevaisuus tehdään tämän päivän päätöksillä.

Kun tapaatte eduskuntavaaliehdokkaan, muistakaa pitää asumisen näkökulmaa mukana kysymyksissänne ja kertokaa heille mitä Sinä äänestäjänä asumisessa arvostat, kaipaat ja odotat.

Nyt on vaikuttamisen paikka. Älä jätä ääntäsi nukkumaan, vaan käy antamassa se ehdokkaalle, joka aidosti ymmärtää asumisen arjen haasteet ja on valmis tekemään kaikkensa paremman asumisen puolesta.

 

Suna Kymäläinen
Puheenjohtaja
Vuokralaiset ry


Takaisin sivun alkuun