Ajankohtaista järjestö- ja koulutusasiaa

Pia Lohikoski
Järjestö- ja koulutuspäällikkö

Mukavaa kesän jälkeistä aikaa kaikille! Vuokralaiset ry:n syksyn toiminnan käynnistää odotettu ja perinteinen, vuosikymmeniä jatkunut valtakunnallinen tapahtuma, Vuokralaispäivät. Tukholman risteilyllä vietettäville Vuokralaispäiville odotetaan jälleen peräti kahtasataa osallistujaa.

Vuokralaispäivien ohjelma on tuttuun tapaan täynnä ajankohtaisia asiantuntijoiden alustuksia. Toki virallisen ohjelman lisäksi yhtä paljon osallistujat odottavat myös eri puolilta Suomea saapuvien vuokralaisaktiivien verkostoitumista toistensa kanssa.


 

Syyskokousten aika lähestyy
 

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa. Yhdistyksen varsinaista kokousta kutsutaan vuosikokoukseksi.

 Osalla vuokralaisyhdistyksistä on niin sanotut kahden kokouksen säännöt, joiden mukaan näissä yhdistyksissä edellä mainituista vuosikokouksista poiketen pidetäänkin erilliset kevätkokous ja syyskokous.

 Syyskokouksissa kannattaa ottaa kantaa paikallisiin asunto-oloihin ja lähettää esimerkiksi paikallislehteen kirjoitus, mitä toimenpiteitä vuokralaisyhdistys toivoo keväällä valituilta uusilta kunnanvaltuustoilta asuntopolitiikan suhteen.

 Mikäli vuokralaisyhdistys toivoo paikalle edustajaa Vuokralaiset ry:n keskustoimistolta, kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin ja kysyä, jotta ajankohtaa voidaan sovitella kalentereihin.

 

Sääntömuutokset
 

Jos vuokralaisyhdistys haluaa muuttaa sääntöjään, on kokouskutsussa oltava mainittava sääntöjen muuttamisesta. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntömuutokset edellyttävät Vuokralaiset VKL ry:n vahvistuksen.

 

Alueelliset koulutustilaisuudet
 

Yhdistyksiltä on tullut viestiä, että paikallisyhdistysten yhteistyötä ja verkostoitumista voisi olla enemmän. On esimerkiksi ehdotettu alueellisia vuokralaisten koulutustilaisuuksia. Tähän suhtaudumme Vuokralaiset ry:n toimistolla erittäin myönteisesti ja toivomme yhdistyksiltä aktiivisuutta sekä konkretisoituja aloitteita.

 Keskustoimistolla autetaan mielellään paikalliskoulutusten järjestämisessä. Olkaa siis hyvissä ajoin yhteydessä, jotta pääsemme yhdessä suunnittelemaan paikallisyhdistysten toiveiden mukaisia koulutuksia.


Aktiivista syksyä kaikille!

Pia Lohikoski
Järjestö- ja koulutuspäällikkö


Takaisin sivun alkuun