Asukasdemokratia muuttuvassa maailmassa – mitä tapahtuu vuokrataloissa ja asumisoikeuskohteissa?

Yhteishallintolain muutostarpeita selvitettiin syksyllä 2016 ympäristöministeriön käynnistämässä selvityksessä (Asukasdemokratia ja yhteishallintolaki muuttuneessa toimintaympäristössä, ympäristöministeriön raportteja 8/2017, tutkijat Kari Huotari, Sinikka Törmä, Merja Pentikäinen), joka valmistui alkuvuodesta 2017.

Tutkijat ehdottavat selvityksen perusteella vaihtoehtoisesti joko kokonaisvaltaisempaa yhteishallintolain uudistusta, joka palvelisi paremmin hyvää säädösvalmistelua, tai vaihtoehtoisesti välttämättömien minimimuutosten tekemistä.

Yhteishallintolaki on syytä päivittää vastaamaan tämän päivän vaatimuksia ottamalla huomioon nykyiset käytännön tarpeet ja ihmisten osallistumis- ja vaikuttamisoikeuksia koskevien vaatimusten vahvistuminen sekä Suomen lainsäädännössä että osana yhteiskunta- ja yritysvastuukysymyksiä. Yhteishallintolakia uudistettaessa tärkeä lähtökohta on lain puite- ja minimiluonteen säilyttäminen.

Selvityksen johtopäätöksissä on tehty konkreettisia ehdotuksia yhteishallintolain muuttamiseksi. Koska omistajataho on avainasemassa asukasdemokratian mahdollistamisessa käytännössä, laissa tulee määritellä mahdollisimman selkeästi asukkaiden oikeudet ja omistajien velvollisuudet. Myös kirjaus asukkaiden roolista asiakkaina palvelisi yhteishallinnon toimivuutta.

Lakiin tulee tarkentaa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien muodot talotasolta omistajatasolle, päivittää yhteishallintoelinten tehtävät ja toiminta sekä määrittää elinten keskinäissuhteet. Lain tulee määritellä asukasdemokratian perusraamit ja mahdollistaa erilaisiin tilanteisiin soveltuvia asukkaiden ja omistajatahon yhteistyön ja vuorovaikutuksen muotoja.

Asukasdemokratian toimivuuden varmistamisessa ja kehittämisessä on avainasemassa asukkaiden ja omistajatahon yhteistyön ja vuorovaikutuksen parantaminen.

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, mihin selvitys johtaa ja miten mahdollisen lakimuutoksen valmistelu etenee. Päätöstä yhteishallintolain muutosta koskevasta säädösvalmisteluhankkeesta ei ole vielä tehty. Asumisoikeusasuntojen osalta asumisoikeuslakia on ehdotettu uudistettavaksi niin, että asumisoikeuslakiin tulee omat säännöksensä osallistumisesta. Esityksessä on hyödynnetty yhteishallintoselvityksen tuloksia. Tämä esitys on tarkoitus antaa syksyllä eduskunnalle.

 

Anu Karjalainen
Hallitussihteeri
Ympäristöministeriö


Takaisin sivun alkuun