Kiinteistön kulut maksaa asukas vuokrissaan

Sirkka-Liisa Kähärä

Vuokralaisille ei usein tule mieleen, että maakuntauudistus ja kuntien yhdistyminen ovat vuokralaisten kannalta merkittävä asia.  Sote-uudistuksellakin on vaikutuksia kuntien omistamaan asuntokantaan. Kuka sitä hallinnoi tulevaisuudessa?

Kuntavaalit olivat ja ovat vuokralaisten kannalta merkittävät vaalit arjen asioissa. Kuntapäättäjiltä vaaditaan osaamista myös vuokra-asumisen asioissa. Esimerkiksi viime aikoina on noussut esiin, että kuntaliitoksissa ei ole osattu ottaa huomioon vuokrien omakustannusperiaatteen ja tasausjärjestelmän vaikutuksia asumisen kustannuksiin.

Vuokralaisten kannalta on suuri merkitys sillä, millaisessa ta-loudellisessa tilanteessa olevia yhtiöitä yhdistetään toisiinsa. Kohtuullisessakaan taloudellisessa tilassa oleva yhtiö ei pärjää, jos sen rasitteeksi liitetään taloudellisesti huonokuntoinen ja korjausvelkainen kohde.

Se, miksi asia kuuluu kaikille vuokralaisille, on vuokranmääritys. Omakustannusvuokra tarkoittaa sitä, että kaikki kiinteistön kulut katetaan vuokratuotoilla. Koska vuokranantajat noudattavat tasausjärjestelmää, maksavat vuokralaiset myös saman vuokranantajan omistamien muiden ARA-lainoitettujen kohteiden kuluja. Näitä kuluja ovat pääoma- ja korjauskulut sekä mahdollisesta tyhjäkäytöstä aiheutuvat kulut.

Tasausjärjestelmä on edellytys, koska taloudellisissa ongelmissa olevaa kohdetta ei saa jättää yksin.

Jos kuntapäättäjät eivät tunne tasausjärjestelmän toimintaperiaatetta, voi käydä niin että purkuavustuspäätöstä vailla oleva kohde fuusioidaan toiseen yhtiöön, ja asukkaat maksavat kulut, jos valtiokonttori ei suostu purkuun vastaanottavan yhtiön ollessa fuusion myötä ”vakavarainen”.

Kuvion voittaja on valtio, koska luottotappiota ei synny. Kuvion suuri häviäjä on vuokralainen. Vuokra nousee tasausjärjestelmän kautta, jos kuntien yhdistymisen yhteydessä ei ole osattu ottaa riittävästi huomioon vuokrataloyhtiöiden fuusion seurauksia. Näin siirretään valtion riski vuokralaisille, kasvatetaan asumisen kuluja – ja ihmetellään asumistuen tarpeen kasvua.

Kunnallisen vuokrataloyhtiön kulut maksetaan monien käsityksen mukaan kunnan rahoista. Näinhän asia ei ole. Lähtökohta on yllä mainittu omakustannusperiaate ja rahat sen periaatteen toteuttamiseen tulee asukkaiden maksamista vuokrista.

Kaikkien edun mukaista olisi, että kuntapäättäjät osaisivat ARA-vuokra-asumisen pelisäännöt kunnolla. Asukkaana kuntalaisen kannattaa tarvittaessa olla näistä asioista yhteydessä oman kunnan päättäjiin vaalikausien välilläkin.

Oma aktiivisuus on aina kannattavaa. Sillä voi parhaimmillaan vaikuttaa oman asumisen kustannuksiin merkittävästikin.
 

Terveisin,

Sirkka-Liisa Kähärä
puheenjohtaja
Vuokralaiset ry


Takaisin sivun alkuun