Lakineuvojamme vastaa

Lähetä kysymyksiä lakineuvojalle osoitteeseen: toimisto@vuokralaiset.fi.


Voiko vuokranantaja tulla asuntoon ilman asukkaan lupaa?
 

Kysymys: Asun Kouvolan vuokra-asunnossa. Nyt vuokranantaja on kuullut, että asuntoni on epäsiistissä kunnossa ja he ilmoittivat, että tulevat tarkastamaan asuntoni. Jos en ole kotona, he ilmoittavat tulevansa kotiini yleisavaimella. Onko heillä oikeus moiseen? Voinko estää heitä tulemasta nuuskimaan asuntoni siisteyttä?
 

Vastaus: Lain mukaan vuokranantajalla on oikeus päästä huoneistoon kunnon ja hoidon valvomista varten viivytyksettä vuokralaiselle sopivana aikana. Vuokranantajan pääsyä huoneistoon ei voida kieltää, mutta huoneistossa käynneistä tulee aina sopia vuokralaisen kanssa.

Huoneistoon ei voida noin vain tulla yleisavaimella – poikkeustilanne olisi kiireellinen hätätilanne, kuten tulipalo tai vesivahinko. Vuokralaisella on oikeus olla huoneistossa käynnin aikana.

Esimerkiksi vuokranantaja voisi antaa 2-3 ehdotelmaa käyntiajankohdasta ja vuokralainen voisi ilmoittaa, mikä näistä sopisi hänelle. Vuokralainen ei saa aiheettomasti estää tai vaikeuttaa huoneistoon pääsyä.

 

Voiko urakoitsija käydä asunnossa ilmoittamatta ajankohtaa?
 

Kysymys: Minulla on alkamassa kylpyhuoneremontti ja urakoitsija on ilmoittanut töiden alkamisajan ja arvioidun keston. Urakoitsija kertoi minulle, että he joutuvat käymään asunnossa monta kertaa ja eivät pysty sanomaan käyntien tarkkaa ajankohtaa työtilanteesta ja työvaiheista johtuen. Haluan, että urakoitsija tiedottaa jokaisesta käyntikerrasta minulle etukäteen, mutta urakoitsija kertoi, että he käyvät asunnossa arkipäivisin klo 8 ja 16:n välisenä aikana, jotta varmistetaan, että työ saadaan valmiiksi kahden viikon aikana. Onko tämä mahdollista?
 

Vastaus: Lain mukaan taloyhtiön on ilmoitettava osakkeenomistajalle ja asukkaalle riittävän ajoissa sellaisista kunnossapitotöistä, jotka vaikuttavat huoneiston käyttämiseen. Ilmoitus tulee toimittaa sekä osakkeenomistajalle että huoneistoon.

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa mainitaan vuokranantajan ilmoitusajat remonttien yhteydessä. Taloyhtiön tehdessä remonttia eivät nämä ilmoitusajat koske osakkaan vuokralaista.

Korjaus tulee pyrkiä suorittamaan asukkaalle sopivana ajankohtana.

Lain mukaan huoneistossa käynneistä on sovittava etukäteen vuokralaisen kanssa. Käyntiajankohta tulee pyrkiä ilmoittamaan mahdollisimman täsmällisesti, jotta siitä aiheutuu vuokralaiselle mahdollisimman vähän haittaa. Poikkeuksena tästä ovat ainoastaan kiireelliset tilanteet, kuten vesivahinko tai tulipalo. Urakoitsijan kiire saada työ valmiiksi ei ole tällainen poikkeus. Käyntiajankohdaksi ilmoittaminen klo 8-16 välillä arkipäivisin ei ole riittävän täsmällinen.

Vuokralaisella on aina oikeus olla paikalla käynnin aikana. 


Takaisin sivun alkuun