Tulojen määräaikaisen tarkistamisen vaikutus selvitetään

Hallituksen kaavailujen mukaan tarkoituksena on, että pääkaupunkiseudulla ARA-asukkaiden tulot tarkistettaisiin viiden vuoden välein vuodesta 2019 alkaen, kun käyttöön otetaan reaaliaikainen tulorekisteri. Siirtymäaika asunnosta olisi kaksi vuotta.

Selvityksessä kartoitetaan pääkaupunkiseudun ARA-vuokra-asukkaiden tulojen kaavailtujen määräaikaisten tarkistusten vaikutukset asuntoa hakeviin, asukkaisiin, talojen omistajiin ja naapurustoon sekä laajemmat yhteiskunnalliset vaikutukset. Arviointiin sisältyy vaikutusten kustannukset eri osapuolille.

Selvityksessä arvioidaan, tulisiko asukkaan tulo- ja varallisuustaso tarkistaa määräajoin ja irtisanoa vuokrasopimus tulorajan ylittyessä vai tulisiko vuokrasopimus muuttaa määräaikaiseksi, jolloin asuntoa olisi määräajan jälkeen haettava uutena hakijana. Lisäksi arvioidaan, mitä vaikutuksia näillä muutoksilla olisi mm. asumisturvan ja vuokrasopimuksen ehtojen ja asuinalueiden asukasrakenteen kehittymisen kannalta. Selvitetään myös, onko muissa maissa kokemuksia asukkaiden tulojen määräaikaisista tarkistuksista ja jos on, millaisia.

Selvityksen valvojina toimivat erityisasiantuntija Tuula Tiainen ja hallitussihteeri Anu Karjalainen ympäristöministeriöstä. Selvityksen ohjausryhmään kuuluvat ympäristö-, valtiovarain- ja oikeusministeriön, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn, pääkaupunkiseudun vuokrataloyhtiöiden, Helsingin kaupungin, RAKLI ry:n ja Vuokralaiset ry:n edustajat.

Selvitys valmistuu viimeistään vuoden 2017 loppuun mennessä.