Yhteishallinto on tärkeä viestintäkanava

A-Kruunun uusissa taloissa Kirkkonummella, Hyvinkäällä ja Mäntsälässä käynnistettiin kesällä asukashallinto pitämällä asukkaiden kokoukset. Asukashallinnon tavoitteena on luoda yhtiön ja asukkaiden välille hyvä viestintäyhteys.

Ensimmäisessä kokouksessa Kirkkonummen Pakrintiellä viestintäyhteys pelasi hyvin. Parisenkymmentä talon kerhohuoneelle kokoontunutta asukasta keskusteli erittäin vilkkaasti uuden talon asumisviihtyvyyden parantamisesta.

Pakrintien kokouksessa pohdittiin yhdessä ratkaisuja muun muassa parkkipaikkojen järjestelyihin, tupakointiongelmiin, huollon järjestelyihin ja lämmityksen optimaaliseen toimivuuteen.

Kokouksessa taloon valittiin myös asukastoimikunta. Puheenjohtajaksi ryhtyi Ari Lahti, jolla on työuraltaan kokemusta myös kiinteistöjen ylläpidosta.

– Asukkaita tarvitaan valvomaan sitä mitä talossa tapahtuu. Tarvittaessa pitää myös puuttua asioihin, jotta saadaan parannettua asumisen toiminnallisuutta. Usein kyse on pienistä asioista. Asioilla on tapana taipua huonoon jamaan, jos kukaan ei ryhdy ajamaan asioita, perustelee Lahti omaa aktiivisuuttaan.

Asukashallinnossa on Lahden mielestä kyse asukkaiden aktiivisuuden lisäksi myös talon omistajan asenteesta.

– Jos asukkaan mielipidettä ei oteta huomioon, asukkaille tulee helposti mielikuva, että ei tarvitse välittää asioista tai pyydellä mitään, kun asutaan vain vuokralla, painottaa Lahti.

 

Asukkaiden ja isännöinnin tärkeä yhteys
 

A-Kruunun kiinteistöpalvelupäällikkö Petteri Puolanne oli mukana kaikissa kokouksissa käynnistämässä asukashallintoa. Isännöintiä yhtiön taloissa hoitaa Kiinteistötahkola.

Puolanteen mukaan asukastoimikunnan kautta saadaan aikaan monenlaisia asumisen viihtyvyyttä parantavia asioita ja voidaan lisätä talon yhteisöllisyyttä.

– Iloksemme saimme kaikkiin taloihin aktiiviset asukastoimikunnat. Osanotto kokouksiin vaihteli taloista riippuen. Toki enemmänkin mukaan olisi mahtunut. Kiinteistöjen omistajana meidän tavoitteemme on toimia asumiseen liittyvissä kysymyksissä asukkaiden toivomalla tavalla aina kun se on mahdollista. Parhaiten siihen päästään luomalla hyvä ja avoin yhteistyö asukkaiden ja isännöitsijän välille, toteaa Puolanne.

A-Kruunun asukashallintomalli perustuu yhteishallintolakiin, jota on noudatettava valtion tuella rakennutetuissa vuokrataloissa. Malliin kuuluu kerran vuodessa järjestettävä asukkaiden kokous, talojen omat asukastoimikuntien kokoukset, vuonna 2018 käynnistyvä asukastoimikuntien vuosittainen kokous sekä siinä kokouksessa valittava yhteistyöelin. Lisäksi yhtiön hallituksessa on asukasedustus. Asukkaiden käytössä on myös asukastoimintamääräraha.

Isännöitsijän rooli on tärkeä asukashallinnon käytännön toteutuksessa. Asukashallinto on Puolanteen mukaan keskeinen osa hyvää kiinteistöjen ylläpitotoimintaa, jota isännöinti hoitaa.

– Toiminnan tavoitteena on parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia omaan asumiseensa. Asukashallinto on myös erinomainen keino yhtiölle pitää säännöllistä yhteyttä asukkaisiin. Vain sitä kautta pystytään kehittämään asumiseen liittyviä asioita laajemminkin asukkaiden toivomaan suuntaan, linjaa Puolanne.

 

Asukastoiminta etsii uusia väyliä
 

Asukastoiminta on vuosien saatossa muuttanut muotoaan ja kilpailee nykyään ajankäytössä asukkaiden muiden vapaa-ajantoimintojen kanssa.

– Pyrimme muokkaamaan asukashallinnosta sellaisen joustavan toimintamallin, joka sopii nykyajan ihmisille. Monissa taloissa on otettu tehokkaasti käyttöön muun muassa sosiaalisen median kanavat viestintävälineiksi. Enää ei ehkä mennä niin helposti naapurin oven taakse lainaamaan sokeria, mutta kontaktin voi ottaa digitaalisesti talon oman Facebook-sivun kautta, vinkkaa Puolanne.


Takaisin sivun alkuun