Ajankohtaista järjestö- ja koulutusasiaa

Lämpimän kesän aikana on kerätty voimavaroja syksyn ja talven toimintaan.

Valtakunnalliset Vuokralaispäivät ovat odotettu vuokralaisten verkottumistilaisuus. Vuokralaispäivät suuntautuvat perinteisesti M/S Viking Mariellalla Tukholmaan.

Vuokralaispäivien ohjelma on tuttuun jälleen ajankohtaisia asiantuntijoiden alustuksia. Kiinnostavaa on kuulla hallitusohjelman asuntopoliittisen työryhmän ajatuksia vuokramarkkinoiden osalta.

Toki virallisen ohjelman lisäksi on mahtavaa tavata eri puolilta Suomea saapuvia vuokralaisaktiiveja ja vaihtaa sekä ajatuksia että kokemuksia.

 

Syyskokousten aika lähestyy

 Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Osalla vuokralaisyhdistyksistä on niin sanotut kahden kokouksen säännöt, joiden mukaan näissä yhdistyksissä edellä mainituista vuosikokouksista poiketen pidetäänkin erilliset kevätkokous ja syyskokous.

 Syyskokouksissa kannattaa ottaa kantaa paikallisiin asunto-oloihin ja lähettää esimerkiksi paikallislehteen kirjoitus, mitä toimenpiteitä vuokralaisyhdistys toivoo keväällä valituilta alueen uusilta kansanedustajilta asuntopolitiikan suhteen.

 Mikäli vuokralaisyhdistys toivoo paikalle edustajaa Vuokralaiset ry:n toimistolta, pyydämme olemaan yhteydessä hyvissä ajoin ja kysyä, jotta ajankohtaa voidaan tarvittaessa sovitella kalentereihin.

 

Sääntömuutokset

 Jos vuokralaisyhdistys haluaa muuttaa sääntöjään, on kokouskutsussa oltava mainittava sääntöjen muuttamisesta. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntömuutokset edellyttävät Vuokralaiset VKL ry:n vahvistuksen.

 

Jäsenrekisteriohjelma uudistuu

Vuokralaiset ry:n on hankkinut uuden jäsenrekisteriohjelman. Uuteen ohjelmaan siirtymisen myötä paikallisyhdistysten jäsenmaksulaskutus tehdään keskitetysti Vuokralaiset ry:n kautta. Uuden ohjelman käyttöönotto tapahtunee marraskuulla.

Jäsenmaksulaskutuksen poistuminen yhdistyksen tehtävistä, vapautuu yhdistyksen toimijoilta aikaa vuokra-asumiseen liittyviin asioihin ja yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.

Yhdistyksiä lähestymme syksyn aikana rekisterin käytön ja koulutuksen tiimoilta.

Kerromme asiasta lisää seuraavassa Asuntomme-lehdessä.

 

Katse vuoteen 2020

Vuokralaiset ry:n toiminnassa keväällä 2020 on jälleen liittokokouksen aika. Liittokokous on yhdistyksen ylin päätäntävaltaa käyttävä kokous. Liittokokouksessa valitaan liitolle hallitus sekä linjataan toimintaa jäsenistöltä tulleiden aloitteiden myötä. Sääntömääräinen liittokokous pidetään 4.4.2020 Helsingissä.

Paikallisyhdistysten toivomme huomioivan liittokokouksen tehdessään vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa.

Vuokralaiset ry:n hallitus kutsuu liittokokouksen koolle syksyn 2019 kuluessa.

 

Anne Viita
Toiminnanjohtaja
Vuokralaiset VKL ry


Takaisin sivun alkuun