Asunnon omistajalta odotetaan hyvää palvelua

Vuokralaiset ry:n keväällä toteuttamassa kyselyssä nostettiin esiin hyviä asiakaspalvelua edistäviä asioita. Kyse on usein pienistä asioista, mutta myös asenteesta.

-Positiivista on se, että moni vastaajista koki asunnon omistajatahon onnistuneen palvelussaan. Silti puutteet esimerkiksi asukkaiden kysymyksiin vastaamisessa ovat harmillisen usein ongelmia yhä edelleen, toteaa toiminnanjohtaja Anne Viita.

Viita korostaa, että laki yhteishallinnosta vuokra- ja asumisoikeustaloissa velvoittaa ARA-asunnoissa omistajatahoa jakamaan asukkaille tietoa, vaikka päätäntävalta talous- ja korjausasioissa onkin omistajalla.

– Asukkaan tiedonsaantioikeus usein unohtuu, vaikka monissa tapauksissa tiedottaminen helpottaisi vuokranantajan toimintaa, kun vältytään turhilta yhteydenotoilta ja mahdollisesti myös kiistatilanteilta. Ja vaikka yhteishallintolaki ei koske vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, samat tiedonkulun haasteet ja mahdollisuudet koskevat niitäkin, toteaa Viita.

 

Nopea reagointi olennaisinta

Asunnon omistajan tarjoamiin palveluihin liittyviin kysymyksiin tuli runsaasti vapaamuotoista palautetta. Vastauksista nousi esiin samat asiat sekä onnistumisissa että epäonnistumisissa. Asukkaat arvostavat ripeää ja asiallista toimintaa asuntojen ja kiinteistöjen korjaustoiminnan sekä huollon osalla. Erityisen tärkeänä nousi esiin myös ystävällinen asiakaspalvelu.

– Vuokra- ja asumisoikeusasumista koskee ihan samat hyvän palvelun määritelmät kuin mitä tahansa palvelutoimintaa. Valveutunut ja nykyaikainen omistajataho ymmärtää tämän ja velvoittaa koko henkilöstön toimimaan sen mukaan. Se on kilpailuetu, jolla määritellään, kenen asunnoista on suurin kysyntä tulevaisuudessa, muistuttaa Viita.

 

Kyselyyn vastasi 139 asukasta

Vuokralaiset ry Facebook-sivuillaan toteuttamassa asukaskyselyssä kysyttiin vuokranantajan palvelujen onnistumista ja epäonnistumisista sekä asumiskustannusten osuudesta käytettävissä olevista tuloista. Lisäksi kysyttiin mielipidettä siitä, ovatko asumiskulut kohtuulliset.

Kyselyyn vastasi 139 henkilöä, 32 miestä ja 107 naista. Suurin osa vastaajista oli 46–55-vuotiaita. Vastauksia tuli tasaisesti ympäri Suomea, pääkaupunkiseutu kuitenkin eniten edustettuna. Kyselyyn vastasi sekä ARA-rajoitusten alaisissa että vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa asuvia asukkaita.

85 % vastaajista ilmoitti, että käytettävissä olevista tuloista yli 30 prosenttia menee asumiskuluihin. 40 % vastaajista kertoi asumiskulujen vievän jopa yli puolet käytettävissä olevista tuloista.

79 % vastaajista oli sitä mieltä, että asumiskulut ovat kohtuuttomat. Korkeatkin asumiskulut hyväksyttiin tavallaan kohtuullisiksi esimerkiksi Helsingin kantakaupungissa tai vastaavassa erinomaiseksi koetun sijainnin asuinpaikassa.

 

 

Asukkaiden vinkit hyvään asiakaspalveluun

- Vaivattomuus yhteydenotossa, jopa whatsup-viestit käytössä

- Otetaan kantaa ja vastataan asukkaiden tekemiin kysymyksiin

- Asumiseen liittyvät rutiinit hoituvat kyselemättä

- Lupausten pitäminen

- Kohtuullisen takuuvuokran periminen

- Henkilökunnan tavoittaminen nopeasti

- Huoltoyhtiön tehokas valvonta ja vaihto tarvittaessa

- Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien tiedottaminen

- Ajantasaiset ja informatiiviset internetsivut

- Omatoimiremontoinnin salliminen

- Korjaustoimien tekeminen nopeasti ja laadukkaasti

- Myös korjaustoimien viivästymisestä kerrotaan asukkaalle

- Huoltopyyntöihin vastataan nopeasti

- Pitkäaikaisen isännöitsijät

- Vuokravälittäjän asiantuntemus

- Häiritsevään tupakointiin puuttuminen

- Pidetään huolta porrashuoneiden siisteydestä

- Häiriökäyttäytymisen nopea kitkeminen

- Henkilöstön mukava ja rento asenne

- Annetaan asukkaiden asua rauhassa

- Pihan pitäminen siistinä ympäri vuoden

- Vuokran alentaminen

- Nettiyhteyden sisältyminen vuokraan

- Ajantasainen tiedottaminen korjaushankkeissa

- Päivälleen jämpti vuokranperintä

- Asumisneuvonta myös puhelimitse

- Talokohtaisen asukasneuvojan palkkaaminen

- Mutkaton asioista sopiminen

- Rappukäytävien paloturvallisuudesta huolehtiminen

- Pihojen kunnollinen valaisu

- Asuintalon toimintojen ja tilojen ohjeistus

- Sähköisten vuokranmaksulappujen käyttöönotto

- Pesutuvan modernit laitteet

- Toimisto ei saa olla kiinni lounasaikaan

- Jätehuoneen siisteydestä huolehtiminen

- Vuokranantajan yhteydenotto asumisen sujuvuudesta