Asunnottomuus ei ole vielä hävinnyt

Asunnottomuus ei ole vielä hävinnyt
Suomessa vailla vakinaista asuntoa on yli 5 000 ihmistä. Heidän edunvalvojanaan toimii Vailla Vakinaista Asuntoa ry (VVA). Vuokralaiset VKL ry tekee VVA:n kanssa yhteistyötä. Tavoitteena on, että asunnottomien ääni saadaan kuuluviin entistä paremmin ja turvattua heidän oikeutensa asumiseen ja omaan kotiin.

VVA ry on vuonna 1986 asunnottomien itsensä perustama kansalaisjärjestö, jonka mukaan asunto on ihmis- ja perusoikeus, eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään olosuhteissa.
Yhdistys toimii kolmannella sektorilla vaikuttaen yksilötasolla kunkin asunnottoman tilanteeseen sekä yhteiskunnallisella tasolla lainsäädäntöön sekä ylläpitää aiheesta yhteiskunnallista keskustelua.

VVA ry on parhaillaan ajamassa Suomeen asunnottomuusasiamieshanketta, jotta asunnottomien edunvalvonta tehostuisi. Yhdistys tekee asiassa yhteistyötä Vuokralaiset VKL ry:n kanssa. Muita yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Y-säätiö, Kova ry, Sininauhasäätiö, Suomen Vuokranantajat ry sekä Pakolaisneuvonta ry.