Erityisryhmien avustuksia korotettava

Vuokralaiset ry on antanut lausuntonsa hallituksen esityksestä laiksi avustuksista erityisryhmien  asunto-oljen parantamiseksi.

Vuokralaiset ry pitää lakiluonnosta tavoitteiltaan oikeina. Erityisryhmien kuten opiskelijoiden ja vanhusten osalta on tarpeellista korottaa investointiavustuksen alinta tukiluokkaa. Avustuksen korottaminen kannustaa uudistuotannon lisäämiseen lainamäärän pienentyessä. Lisäksi avustuksen korotus mahdollistaa soluasuntojen muuttamista kysyntää vastaaviksi yksiöiksi ja kaksioiksi.

– Vuokralaiset ry:ssä pidämme positiivisena linjaa, jonka mukaan opiskelija-asuntoja tulee lisää erityisesti kasvukeskuksiin, joissa vajaa 30 % opiskelijoista saa asunnon opiskelija-asuntoyhteisöiltä, toteaa toiminnanjohtaja Anne Viita.

Opiskelijoiden tulot ovat poikkeuksellisen pienet muihin pienituloisiin ryhmiin verrattuna ja vastaavasti asumiskulut ovat suuret tuloihin nähden. Uudet ja kysyntää vastaavat opiskelija-asunnot keventävät painetta ”yleisillä vuokramarkkinoilla” ja vaikuttaa yhteiskunnan näkökulmasta asumistuen määrän vähentymiseen opiskelijoiden osalta, kun saatavilla on riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja.

– Investointiavustuksen korottamisella näemme tarpeen myös seniorien asuttamisessa. Avustuksen käyttöä ”välivaiheen” asumiseen on vahvasti kannatettava. Monilla paikkakunnilla on pula kevyen tuen asunnoista, joissa asukkaat ovat vielä osittain omatoimisia mutta tarvitsevat jo arjessa apua, toteaa Viita.