Kuluttajariitalautakunta selvittelee asumisen ongelmia

Kun vuokra- tai asumisoikeusasumisessa syntyy kiistatilanne asukkaan ja asunnon omistajatahon välillä, kuluttajariitalautakunta antaa tarvittaessa asiasta suosituspäätöksen.
 

Yleisin kuluttajariitalautakuntaan päätyvä vuokra- ja asumisoikeusasumiseen liittyvä kiistan aihe on vakuusmaksun pidättäminen. Syynä on usein joko asunnon loppusiivouksessa olevan puute tai asunnon vahingoittuminen asumisaikana. Rajanveto normaalin kulumisen ja vahingoittamisen välillä on kuitenkin usein vaikeaa.

Myös vuokranalennusvaatimus asunnon tai talossa tehtävän remontin vuoksi tai sisäilmaongelmien johdosta ovat melko yleisiä lautakunnassa käsiteltäviä aiheita.

Kuluttajariitalautakunnan varapuheenjohtaja Päivi Korpiola toteaa, että ihan kaikissa kiistatilanteissa ei kannata kääntyä lautakunnan puoleen. Alla mainituissa asioissa on käännyttävä tuomioistuimen puoleen.

– Lautakunta ei käsittele asumisoikeusasioissa kunnan viranomaisen päätöksiä, joihin on oma muutoksenhakutie. Vuokra-asioissa ei käsitellä riitoja, jotka koskevat huoneiston luovutusta väliaikaisesti toisen käytettäväksi, vuokraoikeuden siirtoa perheenjäsenelle, vuokrasuhteen jatkumista vuokralaisen kuoltua, irtisanomisen julistamista tehottomaksi, muuttopäivän siirtämistä tai jälleenvuokralaisen oikeutta jatkaa vuokrasuhdetta, listaa Korpiola.

Kuluttajariitalautakuntaan päätyvien asioiden käsittelyn edistämisessä olennaista on noudattaa annettuja ohjeita. Tarpeettomat liitteet puolestaan eivät edistä asian käsittelyä.

– Sivuiltamme löytyviä ohjeita on syytä noudattaa. Tarpeettomia liitteitä taas ei kannata toimittaa, esimerkiksi sivukaupalla osapuolten sähköpostiviestittelyä tai kuvakaappauksia tekstiviesteistä, jotka eivät välttämättä líity itse asiaan eli riidan ytimeen. Myös valituslomake on syytä täyttää huolellisesti. Asiat, jotka siinä kysytään, ovat tarpeen asian ratkaisemiseksi.

Korpiola suosittelee myös tiivistä esitystapaa, eli että asia ja vaatimukset perusteluineen tuodaan esiin lyhyesti.

– Lautakunnan asiat ovat ruuhkaantuneet, joten kovin nopeasti päätöstä ei lautakunnalta kannata odottaa, toteaa Korpiola.

 

Osoitteesta www.kuluttajariita.fi/fi/index/valituksenteko.html löydät ohjeet kuluttajariitalautakunnan käsittelylle. Sivuilta löytyvät ohjeet lomakkeen täyttämiselle ja esimerkiksi tarpeellisille liitteille.

Huomaathan, että kuluttajariitalautakuntaan viedyt asiat ovat julkisia.