Lakineuvojamme vastaa


Milloin remontista pitää ilmoittaa osakeyhtiötalossa?

 

Kysymys:
Asuinrakennuksessani on alkamassa useita kuukausia kestävä putkiremontti, mutta taloyhtiö ilmoitti siitä vain reilu viikko ennen remontin alkamista. Eikö taloyhtiötä koske samat ilmoitusajat remonteista kuin vuokranantajaa?

Vastaus:
Laissa ei aseteta vuokranantajan tavoin taloyhtiölle kiinteitä määräaikoja remonteista ilmoittamisen suhteen. Taloyhtiön osalta edellytetään vain, että se ilmoittaa remonteista ”riittävän ajoissa.” Taloyhtiön ei siten tosiasiassa tarvitse ilmoittaa sen teettämistä remonteista kovinkaan paljoa etukäteen etenkään, vaikka ne ovat putkiremontteja tai muita pidempikestoisia ja merkittävästi asumiseen vaikuttavia remontteja. Asiaa hankaloittaa sekin, että taloyhtiölle ei ole laissa säädetty minkäänlaisia sanktioita tämän ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta.

 

Mikä on alivuokralaisen irtisanomisaika?
 

Kysymys:
Sain vuokranantajaltani luvan ottaa vuokraamaani asuntoon alivuokralaisen. Kyseinen alivuokralainen vietti kuitenkin muutostaan lähtien meluisaa ja muutenkin häiritsevää elämää, minkä vuoksi irtisanoin hänen alivuokrasopimuksensa noin kuukausi muuton jälkeen. Alivuokralainen ei pitänyt vuokrasuhteensa irtisanomista aiheettomana, mutta väitti hänellä olevan vastaava kolmen kuukauden irtisanomisaika, mikä normaalisti päävuokralaisillakin on alle vuoden kestäneissä vuokraussuhteissa. Lisäksi tästä kuullessaan vuokranantajani kielsi minua ottamasta laisinkaan alivuokralaisia enää tulevaisuudessa. Miten minun tulisi suhtautua näihin väitteisiin?

Vastaus:
Alivuokralaisen irtisanomisaika ei ole sama kuin päävuokralaisella, vaan alle vuoden kestäneissä vuokrasuhteissa se on 14 päivää ja yli vuoden kestäneissä yksi kuukausi. Vuokranantajalla ei ole myöskään oikeutta kieltää alivuokralaisen ottamista, jos tälle vuokrataan puolet tai vähemmän vuokratusta asunnosta. Tältä ylittävältä osalta vaaditaan kuitenkin vuokranantajan lupa. Vuokraussopimukseen otettu tasan tai vähemmän kuin puolet asunnon alivuokraamista rajoittava ehto on mitätön.


Takaisin sivun alkuun