Mikä on kuluttajariitalautakunta?

Kuluttajariitalautakunta ratkaisee riita-asiat silloin, kun kuluttajaneuvonnan avulla ei päästä sopimukseen. Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton ratkaisuelin, jonka keskeisimmät arvot ovat oikeudenmukaisuus ja oikeuden helppo saatavuus.
 

Vuokralaiset ry mukana toiminnassa

Lautakunnan jäsenet edustavat tasapuolisesti kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia. Lautakunta linjaa ja ohjaa kuluttajaoikeutta vakiintuneella ratkaisukäytännöllään ja uusilla täysistuntoratkaisuillaan.

Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita on mukana vuokra- ja asumisoikeusasumisen asiantuntijana kuluttajariitalautakunnassa huoneenvuokrajaostossa (XIII), joka käsittelee asumisoikeuden luovutukseen ja asuinhuoneiston vuokraukseen liittyvät asiat.

 

Päätökset suosituksia

Vaikka kuluttajariitalautakunnan päätös on ainoastaan suositus, ei sen noudattamatta jättäminen ole yrityksille kannattavaa. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisulla ei ole oikeudellista velvoittavuutta, mutta sen sivuuttaminen saattaa tehdä ikävän särön yrityksen julkiseen kuvaan.