Suomella paljon annettavaa eurooppalaiseen asumiseen


Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita osallistui kesäkuussa viisipäiväiseen International Social Housing Festival 2019 -tapahtumaan. Kolmatta kertaa järjestetyn tapahtuman seuraava pitopaikka on Suomi vuonna 2021.

– Meillä on paljon esiteltävää ja näytettävää eurooppalaisille kollegoillemme. Kun erityisesti Itä-Euroopassa asuminen on jopa ihmisoikeuskysymys, meillä kehitetään asumista laaja-alaisesti lainsäädännön ja rakentamisen innovaatioiden kautta. Kun muualla innovaationa nähdään hissin saaminen senioritaloon, ollaan meillä ihan toisella tasolla asumisen kehittämisessä, pohtii Viita.

Suomalaiset ovat edelläkävijöitä asumisen teknisissä ratkaisuissa ja erityisesti ilmastonmuutokseen liittyvissä innovaatioissa.

– Meillä on hyviä esimerkkejä esitellä, mutta haluamme nostaa ilmastonmuutokseen liittyen esiin kysymyksen

tasa-arvosta. Esimerkiksi kuumien kesien lisääntyessä täytyy pitää huolta, että myös pienituloisilla on mahdollisuus saada asumisviihtyisyyttä lisääviä ratkaisuja asuntoihinsa, painottaa Viita.

Festivaalilla nousi esiin myös Suomen vähäinen asunnottomuus.

– Yksi merkittävä tekijä Suomessa on ARA-järjestelmä, jonka turvin on pystytty tuottamaan muista maista poiketen kohtuuhintaisia asuntoja, mikä vaikuttaa myös asunnottomuuteen, toteaa Viita.

Myös tutkimustieto tukee Viidan toteamaa. Niissä maissa, joissa on Suomen lailla valtio tukee kohtuuhintaista asuntotuotantoa ja muutenkin ohjaa asuntopolitiikalla markkinoita, on vähiten asunnottomuutta.

Lyonin festivaaleilla oli viiden päivään ajan esitteillä 86 projektia ja järjestettiin 25 puhetilaisuutta. Suomesta oli mukana kolmisen kymmentä alan asiantuntijaa, osa myös esiintyi tilaisuuksissa.

Tilaisuuksissa tuli hyvin esiin se tosiasia, että on vaikea määritellä sosiaalista asumista yksiselitteisesti, sillä se vaihtelee hyvin paljon maittain. Suomessa harvoin enää puhutaan sosiaalisesta asumisesta, koska valtion tuella lainoitetaan nykypäivänä laajojen asukasryhmien asumista.

– ARA-asunnoilla on muun muassa voitonjakorajoitteita. Ehkä sitä kautta Suomessa voisi luonnehtia ko. asumisen sellaiseksi, jossa kukaan ei vedä voittoja välistä, pohtii Viita.

Festivaalilla järjestettiin myös innovaatiokilpailu, jonka yhden kategorian tuomaristossa Viita istui. Mukana kilpailussa oli myös Setlementtiliiton vetämä koalitio Sukupolvien korttelista Helsingin Jätkäsaaressa. More than a roof -kategorian voitto meni tällä kertaa Espanjan Barcelonaan hankkeelle, jossa edistettiin edullista ja ekologista asumista sekä taloudellista tasa-arvoa.

 

Kuva: Festivaalien tavoitteena on tiedon ja kokemusten jakamisen lisäksi tukea asumisen innovaatioita Euroopassa. Toiminnanjohtaja Anne Viita jakoi Lyonissa More than a roof –kategorian innovaatiopalkinnon, joka meni Espanjan Barcelonaan.


Takaisin sivun alkuun