ASO-lakia ei uudisteta tällä hallituskaudella

Asumisoikeusjärjestelmän kehittäminen omana itsenäisenä hallintamuotonaan on kirjattu pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan. Siitä huolimatta ympäristöministeriö tiedotti lokakuussa, ettei asumisoikeusasuntoja koskevaa lakia uudisteta tällä hallituskaudella.

Ympäristöministeriössä on valmisteltu uutta ASO-lakia, mutta yhteisymmärrystä ei saavutettu siitä, missä tilanteissa asumisoikeustaloja voitaisiin vapauttaa asumisoikeusrajoituksista. Nykyinen laki on vuodelta 1990.

Suomessa on noin 50 000 asumisoikeusasuntoa. Järjestelmä on vakiintunut paikkansa asuntomarkkinoilla kohtuuhintaisena asumisen vaihtoehtona.

– On tärkeää, että järjestelmä säilyy asukkaalle turvallisena vaihtoehtona, mutta harmillista, että uudistustyö on nyt jäänyt politikoinnin jalkoihin, toteaa toiminnanjohtaja Anne Viita.

Vuokralaiset ry ehdottaa, että asumisoikeusasuntojen omistajien asukashallinto-organisaatioista koottaisiin yhteinen asukastoimielin, joka työstäisi yhdessä omistajayhteisöjen ja virkamiesten kanssa lakiuudistuksen kuntoon tulevalla hallituskaudella.

– Toimijoilla on käytössään lain vaatimat asukashallintomallit. Niitä hyödyntäen pystyttäisiin saamaan aikaan valtakunnallinen yhteistyöelin, jossa asukkaiden äänet tulisivat laajasti esiin, toteaa Viita ja heittää ehdotuksellaan pallon asumisoikeusasuntoja omistavien yritysten yhdistykselle Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:lle.

Myös Vuokralaiset ry on Viidan mukaan mielellään käytettävissä lain uudistamistyössä.