Asukkaan näkökulma asumisen hintaan


Olemme liian pitkään menneet asumisen sektorilla talousnäkökulma edellä. Tulokset näkyvät, asumisen kalleus ravistelee jo elinkeinoelämän toimivuutta. Ehkä hyvä niin, sillä vihdoin on alettu kysyä myös asukkaan tarpeiden perään.

Esimerkiksi asunnon koon määrittelee nyt hinta, ei todellinen tilantarve tai toiveet laadukkaasta asumisesta. Riittävän kokoisen asunnon vuokran pitäisi pystyä myös maksamaan omalla palkallaan.

Kansainvälinen vuokralaisliitto vaatii, ja Vuokralaiset ry sen mukana, että kotitalouden tuloista saa mennä asumiskustannuksiin vain 25 prosenttia.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaiseman raportin mukaan 176 000 kotitalouden asumismenot ovat liian suuret suhteessa tuloihin. Prosenttiosuudeksi määriteltiin yli 40 prosenttia tuloista. Yli 25 prosentin asumismenoja on siis melkoisesti. Merkille pantavaa on, että raportissa todettiin asian rasittavan kaikkein eniten matalamman tulotason kotitalouksia.

Raportissa tuotiin selkeästi esiin, että asumisen hinta ei laske muuten kuin tuottamalla riittävästi asuntoja. Samoin todettiin, että ARA-asuntoja, niin vuokra- kuin asumisoikeusasuntoja tarvitaan ehdottomasti lisää kasvupaikkakunnille.

Olen täysin samaa mieltä. Valtion pitäisi panostaa entistä enemmän tuotantotukien kehittämiseen ja vaatia kuntia kaavoittamaan enemmän tontteja ARA-tuotannolle.

ARA-asuntojen vuokrat ovat merkittävästi pienemmät kuin vapaarahoitteisten asuntojen ja asukkailla on varaa riittävään tilaan. Kohtuullinen vuokrataso vähentää myös verovaroin maksettavien asumistukien tarvetta.

Edellä mainitut asiat koskevat lähinnä kasvukeskusten asukkaita. Muuttotappiopaikkakunnilla asumisen hinta korventaa toiseen suuntaan. Vuokra nousee, kun talon ylläpitokuluja ei ole jakamassa riittävästi asukkaita. Näillä paikkakunnilla tarvitaan kannusteita elinkeinoelämälle ja pienyrittäjyydelle. Pienillä paikkakunnilla on sellaista elämänlaatua, jonka soisi olevan jatkossakin ihmisten ulottuvilla, myös uusien asukkaiden.

Joulu lähestyy ja sen jälkeen tulee uusi vuosi ja vaalikevät. Pidetään yhdessä esillä asukkaan näkökulmaa asumiseen. Me kansanedustajat toivomme, että saamme kuulla mielipiteitämme näistä asioista. Yhdessä voimme vaikuttaa.

Mutta ennen vaalikevättä on onneksi joulu juhlittavana. Oikein rauhallista joulunaikaa kaikille Asuntomme-lehden lukijoille!

 

Suna Kymäläinen
Puheenjohtaja
Vuokralaiset ry

 

Takaisin sivun alkuun