Hintahallintaa Hekan malliin


Hekan toimitusjohtaja Jaana Näröllä oli Vuokralaispäivillä tärkeä puheenvuoro asumisen hinnasta.
 

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n eli Hekan omistuksessa on noin 48 000 vuokra-asuntoa ja joka seitsemäs helsinkiläinen asuu yhtiön asunnossa. Yhtiöllä on paljon painoarvoa Helsingin asuntomarkkinoilla ja myös kokemusta siitä, miten asumisen kustannuksiin vaikutetaan.

Hekan vuokranmääritys perustuu ARAn valvomaan omakustannusvuokraan. Yhtiöllä on käytössään myös vuokrien tasausjärjestelmä.

– Omakustannusvuokraan pystytään sisällyttämään vain todelliset kustannukset. Hekan tapauksessa omistajataho eli kaupunki ei myöskään nosta yhtiöstä lain sallimaa neljän prosentin tuottoa omalle pääomalle, kertoi Närö.

Hekan keskimääräinen vuokra tänä vuonna on 11,61 euroa neliöltä kuukaudessa. Vertailun vuoksi todettakoon, että vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat Helsingissä ovat keskimäärin 21 euroa neliöltä.

– Vuokrien tasaus on järkevää, koska silloin pystytään tuottamaan ennakoitavia vuokria ja pitkällä tähtäimellä maltillisia muutoksia. Myös omakustannusperiaate toteutuu kokonaisuuden osalta, vaikka vuokrat eivät olekaan kohdekohtaisia omakustannusvuokria, korosti Närö.

Hekan uudistuksen alla olevaa, asuntojen todelliseen käyttöarvoon perustuvaa vuokrantasausmallia Närö perusteli muun muassa läpinäkyvyyden ja ymmärrettävyyden lisäämisellä. Hekan alueyhtiöissä on ollut monenlaista tapaa toteuttaa tasausjärjestelmää. Jatkossa kaikki noudattavat samaa tapaa.

– Muutos toteutetaan ARAn määrittelyjen mukaisella tavalla. Muutoksen jälkeen Hekan kalleimmissakin kohteissa Vallilassa vuokra on vain 12,99 euroa neliöltä kuukaudessa, kertoi Närö.

Yhtiö voi Närön mukaan valinnoillaan vaikuttaa muun muassa: paljonko korjataan ja miten korjaukset rahoitetaan, miten hoidetaan talojen lämmitys, kiinteistösähkö sekä veden ja jätteen kuluerät, kuinka lainakantaa hoidetaan sekä miten järjestetään isännöinti, huolto ja siivous taloissa.

– Heka ei varaudu vuokrissa tuleviin korjauksiin, vaan ne tehdään lainarahalla. Se tarkoittaa myös sitä, että sitoudumme uusien korkotukilainojen myötä pitämään talot jatkossakin vuokrauskäytössä.

Vedenkulutuksen osalta Hekassa laskutetaan asukasta kulutuksen mukaan kaikissa niissä kohteissa, missä on huoneistokohtainen mittarointi. Talojen isännöinti, huolto ja siivous on Hekan omassa hoidossa. Valinta on tehty sekä kustannuksen että myös työn laadun takia.

Hekan asukas ja aktiivi Markku Saarinen kysyi Näröltä lainojen konvertoinnista. Minkä takia Heka käyttää tertiäärilainoja, joissa on isompi korko kuin kilpailutetuissa lainoissa?

– Tälle käytännölle meillä ei ole tällä hetkellä vaihtoehtoa, sillä se on kaupungin linjaus, vastasi Närö.
 

TVT Asuntojen asukasaktiivi Hannu Kiviranta kertoi seminaariväelle hyvän vinkin vuokrankorotuspaineiden hillitsemiseksi.

– Meillä tehtiin Turussa vesikuurikampanja, jonka avulla säästettiin 800 000 euroa. Se on vaikuttanut osaltaan siihen, ettei vuokria ole tarvinnut korottaa kolmeen vuoteen, kertoi Kiviranta.

 

Yläkuva: Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö esitteli Vuokralaispäivillä myös Hekan paljon julkisuudessakin keskustelua herättänyttä vuokrantasausjärjestelmää.

 

Takaisin sivun alkuun