Kovan seminaarissa pohdittiin asumisen hintaa

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – Kova ry kokosi Vanhalle ylioppilastalolle Helsinkiin marraskuussa alan toimijoita pohtimaan asumisen hintaa. Alustajina seminaarissa olivat THL:n tutkija Timo Kauppinen, Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara, Y-säätiön tutkija Maria Ohisalo ja VKL:n puheenjohtaja Suna Kymäläinen.

Kauppinen nosti tilastojen kautta esiin asiaa ARA-tuotannon ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen hintaeroista todeten, että vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa asumisen kustannukset ovat selkeästi korkeammat pienituloisille asukkaille myös asumistukien jälkeen.

Kauppisen esittämien tilastotietojen mukaan vuokrat ovat nousseet suurten kaupunkiseutujen keskuksissa väestön tuloja nopeammin 2010-luvulla. Kansainvälisessä vertailussa Suomen vuokralaisilla on suuri asumismenorasite. Suuri osa tuloista menee asumiseen muun muassa pienituloisilla, yksin asuvilla, yksinhuoltajilla, vuokralaisilla ja kaupunkilaisilla.

Mari Vaattovaara korosti esityksessään, että asuntomarkkinoiden toimivuutta ja asuntokannan monimuotoisuutta, kohtuuhintaista asumista ja kotia elämän perustana ei voi liikaa korostaa. Nuo elementit pitää olla kunnossa, että ihminen kokee olevansa osallinen yhteiskunnassa, jotta eriarvoistumista pystytään vähentämään ja hallitsemaa rahoituskriisejä.

Vaattovaara kiteytti menestyneiden kaupunkiseutujen elementit kolmeen kohtaan: asukkaiden sosiaalinen ja taloudellinen hyvinvointi, naapurustojen ja asuntomarkkinoiden terveys sekä uudistuva ja vientivoimainen yrityspohja.

Maria Ohisalo toi esiin, että vaikka monella suomalaisella menee hyvin, on niitä, jotka jäävät sivuun, erityisesti nuoria kansalaisia. Ammattilaisilla on tänä päivänä huoli nuorten asunnottuuden lisääntymisestä. Ohisalo kiinnitti huomiota myös siihen, että pienituloisista suuri osa joutuu käyttämään asumiseen tuloistaan jopa 40 % ja että tuon ihmisryhmän osuus on viime vuosina kasvanut.

Ohisalo kiitteli Helsingin asuntopoliittista ohjelmaa sosiaalisen sekoittamisen mallin käytöstä. Se, että eri asumismuotoja rakentuu samalle alueelle, antaa Ohisalon mukaan ihmisille ikään kuin luvan mennä elämässä eteenpäin.

Suna Kymäläisen seminaarissa pitämän puheen pääkohdat on luettavissa tämän lehden pääkirjoituksessa.