Milloin soitan 112:een?


Hätänumero 112 on puhelinnumero, johon soittamalla saa pelastuslaitokselle ja poliisiin sekä terveys- ja sosiaalitoimeen hätätilanteissa. Suomessa yleinen hätänumero sekä pelastuslaitokselle, poliisille, että sosiaalipäivystykselle. Myrkytystietokeskuksen numero on (09) 471 977 tai (09) 4711.

Hätänumero on tarkoitettu vain kiireellisiä ja todellisia hätätilanteita varten kuten hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.

Hätänumero ei ole tarkoitettu kiireettömiin asioihin eikä kyselytarkoituksessa esimerkiksi erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa, joissa tiedustelusoitot saattavat tukkia hätänumeron.