Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa valmisteleva työryhmä valittu

Ympäristöministeriö on asettanut parlamentaarisen seurantaryhmän ja työryhmän valmistelemaan asuntopoliittista kehittämisohjelmaa vuosille 2021-2028. Ohjelma annetaan selontekona eduskunnalle 2020 aikana.

Ohjelma toteuttaa hallitusohjelman sekä eduskunnan tarkastusvaliokunnan lokakuussa 2018 antaman mietinnön asuntopolitiikkaa koskevia kirjauksia. Ohjelmassa esitetään tavoitteet asuntopolitiikan kehittämiselle ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään.

Parlamentaarisessa seurantaryhmässä on jäsen kaikista eduskuntapuolueista. Seurantaryhmä ottaa kantaa ohjelman päälinjauksiin sekä tukee ja arvioi valmistelutyötä. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja jäseninä ovat: Anders Adlercreutz (rkp), Tiina Elo (vihr), Harry Harkimo (Liiken Nyt), Toimi Kankaanniemi (ps), Johannes Koskinen (sdp), Antero Laukkanen (kd), Pia Lohikoski (vas), Mari-Leena Talvitie (kok) ja Ari Torniainen (kesk).

Työryhmän puheenjohtajana toimii ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka. Työryhmässä ovat edustettuina virkamiehiä asuntopolitiikasta vastaavista ministeriöistä ja virastoista.

Työryhmä valmistelee asuntopoliittisen kehittämisohjelman ja varmistaa, että asiantuntijoita ja sidosryhmiä kuullaan kattavasti valmistelun aikana.

– Vuokralaiset ry odottaa, että meitä alan toimijoita kuunnellaan tarkasti siitä, mitä alalla tulevaisuudessa tarvitaan. Me tuomme luonnollisesti esiin erityisesti asumisen kalleudesta johtuvat markkinavääristymät ja asumisen oikeudelliset asiat, toteaa toiminnanjohtaja Anne Viita.