Jäsenillä halu vaikuttaa yhteishallintolakiin

Yhteishallintolakia ollaan uudistamassa tällä hallituskaudella. Vuokralaiset toteutti jäsenistölleen 20.9.–14.10.2019 sähköpostikyselyn, jossa kartoitettiin yhteishallintoon liittyviä tarpeita ja kehitysideoita. Kyselyyn saatiin 209 vastausta. Vastaajista 56,6 % kuuluu asukastoimikuntaan.

- Kiitos kaikille vastanneille. Saimme arvokasta tietoa asukashallinnon asioista ja pystymme osaltamme viemään asiaa eteenpäin, iloitsee toiminnanjohtaja Anne Viita.

Yli puolet vastaajista eli 50,7 % kokee asukashallintoon osallistumisen helppona ja 23 % vaikeana. Lähes 75 % vastaajista haluaisi toiminnasta maksettavan myös palkkiota.

- Osallistumista pidettiin vaikeana, jos talossa ei ole tiloja toiminnalle tai vuokranantaja ei kannusta toimintaan. Myös ajanpuute työn ohessa koettiin ongelmaksi, kertoo Viita kyselyn vapaista kommenteista poimituista syistä.

Lähes 60 % oli saanut koulutusta asukashallintoasioista ja 35,2 % haluaisi saada koulutusta. Eniten haluttaisiin vaikuttaa remontteihin, korjaukseen ja kunnossapitoon. Myös asumisviihtyvyys, pihan viihtyisyys, siisteys ja yleiset tilat ovat asioita, joihin haluttaisiin vaikuttaa.

Tiedonsaanti nousi tärkeimmäksi kehitettäväksi asiaksi kyselyyn vastanneiden keskuudessa. Toiseksi tärkeimmäksi nousi asukkaiden osallistuminen omistajayhtiön hallintoon. Kolmanneksi tärkein aihe oli järjestyshäiriöihin puuttuminen.

– Tiedonsaanti yhtiön ja oman talon asioista lisää vastaajien mielestä vuokranantajan luotettavuutta ja saa asukkaat asumaan pidempään asunnossaan, toteaa Viita.

Kyselyn tuloksista viestitään ympäristöministeriön virkamiehiä, jotka valmistelevat lakiesitystä.