Lähde Annen matkaan menneille asumisen vuosikymmenille


Tässä asuntoalan merkittäviä tapahtumia Annen esiin nostamana. Hän myös kommentoi tapahtumia Vuokralaiset ry:n näkökulmasta katsottuna.

 

1991

Yhteishallintolaki astui voimaan

”Toiminta siirtyi vuokralaisyhdistyksistä talotasolle ja poliittisuus väheni. Osa vuokranantajista pyrki menemään minimitiedoin eteenpäin. Toisaalta osa asukkaista halusi päästä määräämään asioista eli haettiin itsehallintoa. Halusimme vakiinnuttaa yhteishallinnon järjestelmäksi, joka kannustaa useampia asukkaita toimimaan. Mielestäni siinä on myös onnistuttu.”

 

1991

Asumisoikeusjärjestelmän käynnistyminen

”Asojärjestelmä tuli sopivasti markkinoille helpottamaan erityisesti nuorten perheiden ja omistusasuntonsa menettäneiden tilanteita laman aikaan. Tuottajayhtiöt olivat erittäin aktiivisia järjestelmän syntyvaiheessa ja sitä on kritisoitukin, mutta ilman tuolloin rakennettuja tuhansia asoasuntoja kohtuuhintaisia asuntoja olisi nyt paljon vähemmän.”

 

1992

Elannon asuntoja vapautettiin ara-rajoituksesta

”Elannon asunnot olivat ensimmäisiä vuokrataloja, jotka poistuivat ARA-järjestelmästä  ja vuokrat nousivat hurjasti. Meille tulleiden neuvontapuheluiden määrä nousi niiden takia melkoisesti. Siitä se vuokra-asumisen markkinaehtoistuminen lähti.”

 

1995

Vuokrasääntelyn purku

”Tämä on asia, josta ei tänä päivänä saisi edes ääneen puhua. Niin itsestään selvänä pidetään vuokramarkkinoiden vapautta. Kannattaisi kuitenkin tutkia, josko sääntely voitaisiin ottaa osittain uudelleen käyttöön. Esimerkiksi vuokralle asetettaisiin indeksikorotusraja tai että vuokraa voitaisiin korottaa remonttien yhteydessä."

Sääntelyn purku ei nimittäin ole tuonut sitä mitä luvattiin eli riittävästi asuntoja kaikille halukkaille. Jatkuva vuokrien hinnannousu ja kasvavat asumistukimenot sen sijaan saatiin.

Sijoittajille tilanne on ollut hyvä ja vapaarahoitteisia asuntoja onkin saatu aikaan paljon. Markkinatalouden lait pitävät kuitenkin huolta, ettei niitä koskaan tuoteta niin paljon, että vuokrat halpenisivat.”

 

1997

VVO muuttui osakeyhtiöksi

”Valtakunnallinen Vuokratalo-osuuskunta VVO muuttui tuona vuonna osakeyhtiöksi ja sen matka aidosti yleishyödyllisestä toimijasta toisenlaisilla periaatteilla toimivaksi yhtiöksi alkoi. Yhteiskunnassa ei ymmärretty yhtiömuodon muutoksen merkitystä asuntopolitiikassa yhtiön strategisten muutosten painottuessa vapaarahoitteisiin asuntoihin.

Muutos näkyy tämän päivän asuntomarkkinoilla vuokratasossa. Jos VVO olisi 40 000 ARA-asuntonsa kanssa pysynyt yleishyödyllisenä toimijana ja toteuttanut vuokranmäärittelyssään omakustannusperiaatetta tai muuten kohtuullista vuokramääritystä, se olisi nyt laskemassa markkinoiden keskivuokraa. Samoihin aikoihin myös toinen iso tuottaja SATO lopetti ARA-tuotannon tekemisen."

 

1999

Perustettiin Suomen Vuokran-antajat ry

”Vuokranantajien järjestäytyminen toi meillä selkeän neuvottelukumppanin alalle. Arvostamme yhteistyötä, jonka tavoitteena on löytää sekä asukkaan että asunnon omistajan kannalta mahdollisimman oikeudenmukaiset ja selkeät tavat toimia.”

 

2003

Asunto-oikeudet lakkautettiin

”Vuokralaisten oikeusturva heikkeni, kun asumisen asiat jouduttiin viemään käräjäoikeuteen asunto-oikeuden sijaan. Muutos vaati asukkailta enemmän taloudellisia resursseja ja tietotaitoa. Kuluttajariitalautakunta, jossa itsekin olen mukana, ei ole pystynyt korvaamaan asunto-oikeuksien toimintaa.

Asumisen asioissa voitaisiin käyttää myös ryhmäkannetta, mutta vielä ei ole tullut sellaista asiaa esiin, jossa sitä olisi käytetty.”

 

2004

Ensimmäinen Vuokralaispäivä-risteily

”Vuokralaispäivistä olen erityisen ylpeä! Ne ovat muodostuneet

hyviksi koulutustilaisuuksiksi, jotka ovat vuosi vuodelta koonneet yhä enemmän sekä asukkaita, omistajayhtiöiden edustajia ja virkamiehiä yhteen. On ymmärretty, että Vuokralaispäivät on koulutus- ei agitaatiotilaisuus!”

 

2005

Sijoittajat markkinoille

”Näihin aikoihin alkoi vahvistua sijoittajien toiminta markkinoilla. Olimme aluksi sitä mieltä, että asuntosijoittajia tarvitaan. Tänä päivänä olemme huolissamme siitä, että sijoittajat vaikuttavat olevan asumisen kehittämisen sijaan enemmän kiinnostuneita kehittämään tuottoja. Ulkomaisten sijoittajien kiinnostus suomalaisista vuokramarkkinoista kertoo siitä, että tuotto on liian hyvä.”

 

2008

Hyvä vuokratapa -opas

”Oppaan luominen vuokramarkkinoiden eri osapuolien yhteistyönä loi alalle hyviä pelisääntöjä. Yhteistyö on hyvä esimerkki suomalaisesta tavasta toimia yhdessä tärkeän asian kanssa. Sitä tapaa kannattaa vaalia.”

 

2008

Vapautettiin tulorajat ARA-kohteista

”Tulorajojen vapauttaminen nosti vuokra-asumisen imagoa, kun tavalliset työtätekevät, itse vuokransa maksavat asukkaat, pääsivät asumaan vuokralle.”

 

2010

Asuinhuoneiston normaali kuluminen –ohjeistus

”Suomen Vuokranantajat ry, Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto, Suomen kiinteistövälittäjät ry ja Vuokralaiset ry laativat yhteistyössä Asuinhuoneiston normaali kuluminen ja loppusiivous –ohjeistuksen. Se helpotti neuvontatyötämme ja oli jälleen hyvä osoitus yhteistyön tekemisen tärkeydestä tällä alalla.”

 

2015

Vastakkainasettelu nosti päätään

”Viime vuosina ARA-tuotannon olemassa oloa on alettu kyseenalaistaa ja esitetty, että markkinavoimat hoitaisivat asumisen kysymykset. On kuitenkin olemassa tutkittua kansainvälistä tietoa siitä, että parhaiten pärjäävät ne kansantaloudet, joissa valtiolla on selkeä rooli kohtuuhintaisen asuntotuotannon rahoituksessa.

Haluan jatkossakin tehdä töitä sen eteen, että ymmärrämme olevamme kaikki samassa veneessä. Kukaan ei lopulta hyödy vastakkainasettelusta”Takaisin sivun alkuun