Lakineuvojamme vastaa


Lähetä kysymyksiä lakineuvojalle: toimisto@vuokralaiset.fi

Vuokravakuuden pidättäminen


Kysymys:
Mitä voimme tehdä, kun emme hyväksy vuokravakuuden pidättämistä? Meiltä on pidätetty vakuutta remontoinnista, jonka tarvetta meille ei ilmoitettu, eikä annettu mahdollisuutta itse maalata lapsen töhrimiä seiniä.

 

Vastaus:
Hyvän vuokratavan mukaan loppukatselmus suoritetaan yhdessä asukkaan kanssa. Pakollista tämä kuitenkaan ei ole. Vuokranantajalla ei myöskään ole velvollisuus antaa mahdollisuus korjata loppusiivouksen puutteita.

Vuokranantajan tulee antaa vuokralaiselle tehdystä siivouksesta sekä remontista tarkka erittely, josta käy ilmi tehty työ, työhön käytetty aika ja työvaiheiden hinta. Lisäksi materiaalihankinnoista tulee esittää kuitit. Piirustukset tapetissa ylittävät tavanomaisen kulumisen ja tulevat näin ollen asukkaan korvattaviksi.

Tavanomaiseksi kulumiseksi luokitellaan Hyvän vuokratavan mukaan muun muassa peilien, taulujen tai lamppujen seinään kiinnittämisestä aiheutuneet kohtuulliset jäljet samoin kuin huonekalujen ja tekstiilien aiheuttamat varjostumat seinissä ja lattioilla. Esimerkiksi isot kolhut, naarmut tai piirtelyjäljet lattiapinnoilla tai tapeteissa sekä kotieläinten aiheuttamat raapiutumat eivät sitä vastoin ole tavanomaista kulumista vaan niiden voidaan katsoa kuuluvan vuokralaisen korvattavaksi

 

Kimppakämpän vuokrasopimuksen muutos


Kysymys:
Asun kimppakämpässä ja meillä on yhteinen vuokrasopimus. Riitaannuimme kämppikseni kanssa ja hän on muuttamassa pois asunnostamme ja minä jäisin siihen asumaan. Onko mahdollista, että kämppikseni alivuokraisi oman puolensa minulle tai kaverilleni ilman vuokranantajan suostumusta?

 

Vastaus:
Alivuokraus edellyttää, että alivuokranantaja hallitsee ainakin osaa vuokraamastaan huoneistosta. Tilanteessanne huoneistosta muuttava ei enää hallitsisi mitään osaa huoneistosta. Tässä tilanteessa sovellettaviksi tulisivat jälleenvuokrausta koskevat säännökset.

Jos kimppakämppäläisten kanssa on tehty yksi yhteinen sopimus, vastaavat he vuokrasta yhteisvastuullisesti. Kannattavaa onkin tehdä kaikille omat sopimukset, jolloin kukin vastaa vain omasta sopimuksestaan ja voi irtisanoa sen omalta osaltaan. Tällöin kaverisi vuokrasuhde päättyy, mutta vuokrasopimus huoneistoon jää voimaan sellaisenaan. Tässä tilanteessa olisi mahdollista, että ainoana vuokralaisena alivuokraat osan huoneistosta kaverillesi.

 

Asunnon myynti asukkaan alta
 

Kysymys:
Ennen asuntoni vuokrasopimuksen tekoa varmistelimme vielä tekstiviestein, ettei omistajalla ole tarkoitus lähiaikoina myydä asuntoa. Omistaja vakuutti, ettei ole myymässä. Nyt hän on päättänyt myydä talon vain parin kuukauden asumisemme jälkeen. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Onko meillä mitään oikeuksia asumisen suhteen ja voiko asian riitauttaa?

 

Vastaus:
Vuokranantajalla on ikävä kyllä oikeus myydä omistamansa asunto käymästänne tekstiviestinkeskustelusta huolimatta. Keskustelu ei ole sitova sopimus.

Vuokranantajan kanssa voi neuvotella mahdollisesta vuokranalennuksesta asuntonäytöistä aiheutuvan haitan takia.  Myynti tilanteissa vuokrasopimuksen toiseksi osapuoleksi tulee ostaja.  Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa asunnon myynti antaa vuokranantajalle irtisanomisperusteen (normaaleja irtisanomisaikoja noudattaen). Tällaisen tilannetta ei synny määräaikaisessa vuokrasopimuksessa, sillä määräaikaista vuokrasopimusta ei voi irtisanoa asunnon myynnin perustella.

 

Määräaikainen vuokrasopimus

Kysymys:
Jouduin irtisanomaan asuntoni ennenaikaisesti johtuen muutosta työn perässä toiselle paikkakunnalle. Voinko irtisanoa määräaikaisen vuokrasopimukseni ennenaikaisesti tuosta syystä?

 

Vastaus:
Määräaikainen vuokrasopimus on sitova ja sitä ei pääsääntöisesti voi irtisanoa. Tuomioistuin voi kuitenkin oikeuttaa vuokralaisen irtisanomaan määräaikaisen vuokrasopimuksen erityisellä perusteella. Mikäli tällainen peruste on olemassa, suositellaan vuokralaista ja vuokranantajaa ensisijaisesti sopimaan tilanteen ratkaisemisesta. Asian vieminen tuomioistuimeen on tarpeen vasta, jos asiassa ei ole löydetty ratkaisua sopimalla.

Vuokralaiselle voi syntyä erityinen peruste määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomiseen esimerkiksi silloin, kun vuokralaisen sairaus, toisella paikkakunnalla olevat opinnot, työ tai puolison työ edellyttävät muuttoa ja sopimuksen päättämistä.

Jos määräaikainen vuokrasopimus tällaisella asianmukaisella perusteella irtisanotaan, sopimuksen toisella osapuolella on oikeus saada kohtuullinen korvaus sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä hänelle aiheutuneesta vahingosta.


Takaisin sivun alkuun