Garanti

På det vita bordet finns två vaser, en med en grön växt, samt en glasburk.

Var är garantin?

Garantin är en pant, som man ger för att garantera fyllning av avtalet. I hyresavtal ger man garantin oftast till hyresvärden för att garantera hyresbetalningar och bra vård av lägenheten. För tydlighets skull är det bra att skriva i avtalet att garantin ges för alla ansvar i avtalet.

Garantin är hyresgästens egendom för hela hyresförhållanden. Hyresvärden måste behålla garantin försiktigt och det måste vara separat från hyresvärdens andra pengar.

Garantin får inte används för repareningen av saker som resulterar från normal nötning.

Garantin måste ges tillbacka utan uppehåll, om det finns inga vanvånd eller skador som resulterar från oaktningen av hyresgästen.


Hur stor kan garantin vara?

Garantin kan vara mäst tre månadens hyra. Om hyran för en månad är 500 euros, kan garantin vara mäst 1500 euros. Det kan alltid vara mindre. Den här gränsan gränsar inte säkerheten som ges av en tredje parti (Högsta Domstolen 2017:91).


Hur borde man bringa garantin?

Leveransen av garantin beror på avtalet. Garantin som brings som pengar borde sättas på konton som har hyresgästens namn, så att räntan går åt hyresgästen. Om pengar sättas på hyresvärds konto, måste man skriva på avtalet att räntan går åt hyresgästen. När hyresförhållanden slutar, betalar hyresvärden räntan till hyresgästen med garantin.

Det är mot lagen att använda garantin för andra betydelser än vad garantin är för. Det är inte hyresvärdens pengar.

Aldrig betala garantin innan du har bekantat dig med lägenheten och undertecknat hyresavtal.


Användning av garantin

Garantin returneras när hyresförhållanden slutar. Om hyresvärden har växlats under hyresförhållanden, måste nya hyresvärden returnena garantin oavsett av om förra hyresvärden har givit garantin till nya hyresvärden eller inte.

Innan garantin returneras, borde partier till hyresavtalet komma överens om en tid för slutbesiktningen. Besiktningen görs när lägenheten är tom och städad. Enligt god hyressed måste hyresgästen ta iväg allt lösegendom och rengöra ytor som golvet och väggar. Om slutstädningen har inte gjorts tillräckligt skötsamt, får hyresvärden reservera en del av garantin för städskostnader.

När hyresvärden reserverar garantin, måste hen berätta hyresgästen vad garantin används för.

Hyresgästen får inte lämna sista hyror obetald även om hen har betalt garantin.


Tillbaka till början