Hyrahöjningar

Hyrahöjningenär oftast kommit överens om på hyresavtalet. Där borde det säga när hyranhöjas och vadgrundar höjningen sig på. Höjningen kan till exempel grundas påkonsumentprisindekset. Grundan måste vara tillräckligt noggran, att hyresgästen kanförutsehurhyranutvecklar.


Hyrahöjningar i frifinansierade lägenheter


Hyran kan höjas baserad på hyresavtalet, omvillkoret om det har skrivits i hyresavtalet. Hyresavtalet borde berätta tidspunkt och grundan för höjningen.

Om villkoret ärsådan att bara hyresvärden kan räknamängden av höjningen, måste hyresvärden annonseraskriftligt den nya hyran till hyresgästen i god tid, till exempel minst en månad innan nya hyranträds i kraft.

God hyressed rekommenderar, atthyresvärden annonserar om hyrahöjningar också då, när hyresgästen kan själv räkna höjningen.


Hur kan hyresvärdenhöja hyran när inget höjningsvillkorfinns i hyresavtalet?

Hyresvärden måste börjaförhandla om höjningen minst 6 månader innan höjningen skulle träda i kraft.

Vanligtvis är 15%:s höjningen i ett år den högstamåttliga höjningen. Höjningen kan vara störretill exempel när stora renoveringar harmärkvart höjatvärdet av lägenheten.

Om hyresgästen inte godkänner en måttlig höjning, får hyresvärdensäga upptillsvidare lämpligt hyresavtalet enligt de lagliga avskedstider.

God hyressedrekommenderar, att vid avskedet berättar hyresvärden, med vilka villkor kan hyresavtalet fortsätta, och när behöver hyresgästengodkänna villkor om hen vill fortsätta avtalet.


Hyrahöjningar i ARA-finansierade lägenheter


Hyresförhållanden somär under ARA-gränsningar följersjälvkostnadsprincipen i hyrabestämningen.

Annonsen om hyrahöjningen måste ges minst två månader innan höjad hyran träds i kraft. Annonsen måste innehålla grundan för höjningen och mängden av nya hyran.Höjningar av kompensation som faktureras separat (t.ex. Vattenkompensation) behövs inte vara annonserad om till hyresgästen, om höjningen grundar sig på höjningen av konsumering eller siffran på invånare.