Hyrahöjningar

Från grenen hänger en liten stuga-utseende fågelholk och talgboll.

Hyrahöjningen är oftast kommit överens om på hyresavtalet. Där borde det säga när hyran höjas och vad grundar höjningen sig på. Höjningen kan till exempel grundas på konsumentprisindekset. Grundan måste vara tillräckligt noggran, att hyresgästen kan förutse hur hyran utvecklar.


Hyrahöjningar i frifinansierade lägenheter

 • Hyran kan höjas baserad på hyresavtalet, om villkoret om det har skrivits i hyresavtalet. Hyresavtalet borde berätta tidspunkt och grundan för höjningen.
  • Om villkoret är sådan att bara hyresvärden kan räkna mängden av höjningen, måste hyresvärden annonsera skriftligt den nya hyran till hyresgästen i god tid, till exempel minst en månad innan nya hyran träds i kraft.


  • God hyressed rekommenderar, att hyresvärden annonserar om hyrahöjningar också då, när hyresgästen kan själv räkna höjningen.

Hur kan hyresvärdenhöja hyran när inget höjningsvillkorfinns i hyresavtalet?

 • Hyresvärden måste börja förhandla om höjningen minst 6 månader innan höjningen skulle träda i kraft.


 • Vanligtvis är 15%:s höjningen i ett år den högsta måttliga höjningen. Höjningen kan vara större till exempel när stora renoveringar har märkvart höjat värdet av lägenheten.


 • Om hyresgästen inte godkänner en måttlig höjning, får hyresvärden säga upp tillsvidare lämpligt hyresavtalet enligt de lagliga avskedstider.


 • God hyressed rekommenderar, att vid avskedet berättar hyresvärden, med vilka villkor kan hyresavtalet fortsätta, och när behöver hyresgästen godkänna villkor om hen vill fortsätta avtalet.


Hyrahöjningar i ARA-finansierade lägenheter

 • Hyresförhållanden som är under ARA-gränsningar följer självkostnadsprincipen i hyrabestämningen.


 • Annonsen om hyrahöjningen måste ges minst två månader innan höjad hyran träds i kraft. Annonsen måste innehålla grundan för höjningen och mängden av nya hyran.


 • Höjningar av kompensation som faktureras separat (t.ex. Vattenkompensation) behövs inte vara annonserad om till hyresgästen, om höjningen grundar sig på höjningen av konsumering eller siffran på invånare.

Tillbaka till början