Hyrarabatt

När kan man få rabatt på hyran?

Hyresgästen har rätt att få rabatt på hyran, om hyresobjekt är i värre kondition än vad har varit avtalad på. Den här rätten finns inte, om hyresgästen har orsakad konditionen.

Oftast får hyresgästen rabatt grundad på en renovering. Renoveringar orsakar oft hinder på normala boendet. Därefter har hyresgästen rätt att få rabatt.

Rätten till rabatt börjar, när hyresgästen annonserar hyresvärden om hindret. Man får inte börja betala minskad hyra innan hyresgästen och hyresvärden har kommit överens på mängden av rabatt. Avtalet om hyrarabatt borde vara skriftlig.

Om hyresgästen betalar hela hyran för tiden när hen har rätt till rabatt, måste hyresvärden ge tillbacka en mängd pengar motsvarande till rabatt.