ARA-asuntojen tulorajoja ei pitäisi ottaa käyttöön

Sirkka-Liisa Kähärä, Vuokralaiset ry:n hallituksen puheenjohtaja

ARA-asuntojen tulorajoja ei pitäisi ottaa käyttöön


Maan hallitus on ottamassa pääkaupunkiseudun ARA-vuokra-asunnoissa uudelleen käyttöön tulorajat. Valtioneuvosto teki asiasta päätöksen 15.9. Uusi asetus astuu voimaan 1.10.2016 ja sitä sovelletaan 1.1.2017 alkaen tehtäviin asukaspäätöksiin. Vuokralaiset ry pitää päätöstä huonona, sillä se lisää asumisen kustannuksia, voimistaa asuinalueiden välille syntyvää eroa, heikentää tasa-arvoa ja ajaa pahimmillaan ihmisiä köyhyysloukkuun.


- Pahimmillaan tulorajojen tarkistaminen estää työnhakua asuntopula-alueilla. Ihmisillä ei ole varaa joko ottaa vastaan työtä tai vaihtaa paremmin palkattuun työhön, koska se voi estää kohtuuhintaisen asunnon saamisen, toteaa Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.

Vuokralaiset ry korostaa myös tulorajakysymyksen tasa-arvovaikutuksia perhetalouksissa.
- Jos parin tulot ovat ylittämässä tulorajoja, emme haluaisi vastaantulevan tilannetta, jossa jomman kumman tulee jäädä kotiin tai siirtyä osa-aikaiseksi työntekijäksi, toteaa Kähärä.

Tulorajojen puuttuminen ARA-asunnoissa ei ole Vuokralaiset ry:n mukaan suomalaisen vuokra-asuntopolitiikan ongelma.

- Tulorajojen takaisin ottaminen ei synnytä yhtään kohtuuhintaista vuokra-asuntoa kasvukeskuksiin eikä ratkaise asuntomarkkinoiden polarisoitumista. Ruotsista löytyy ikäviä esimerkkejä siitä, kun asuntoalueet eriytyvät. Tulorajojen käyttöönotto on askel siihen suuntaan myös Suomessa, painottaa Kähärä.

Tulorajoista luovuttiin vuonna 2008 muun muassa siksi, että haluttiin saada ARA-vuokrataloihin monipuolinen asukaskanta ja ehkäistä alueiden eriarvoistumista.

- Tulorajojen palauttaminen ja tulojen tarkastaminen määräajoin on vanhakantaista kontrolliyhteiskunnan toimintaa, joka ei sovi moderniin vuokra-asumiseen. Päätös heikentää myös ARA-vuokra-asumisen imagoa turvallisena asumismuotona, kritisoi Kähärä.

Vuokralaiset ry on huolissaan myös päätöksen mukanaan tuomista lisäkustannuksista.

- Tulorajat ja tulojen tarkastaminen lisää byrokratiaa, hallintoa ja kustannuksia. Asukas maksaa vuokrissaan kaikki kulut, joten asumiskustannuksia päätöksellä ei ainakaan madalleta, painottaa Kähärä.

Vuokralaiset ry odottaa hallitukselta pitkäjänteistä ja vastuullista asuntopolitiikkaa, ei lyhytnäköistä näpertelyä, jota tulorajojen käyttöönotto edustaa.

Tulorajoiksi astuu pääkaupunkiseudulla voimaan 1.1.2017 alkaen 3 000 euroa yksin asuvalle ja 5 100 euroa kahden hengen taloudelle. Päätös ei koske jo voimassa olevia vuokrasopimuksia, vaan uusia, tulorajojen voimaan tulon jälkeen tehtyjä sopimuksia. Tulot sekä asunnon tarve ja varallisuus tarkistetaan pääkaupunkiseuden ARA-asunnoissa 1.1.2017 alkaen myös asunnonvaihdon yhteydessä.