Asukasyhteistyö on Päivi Vannisesta mukavaa ja tärkeää


Päivi Vanninen on kuopiolaisen vuokrataloyhtiö Niiralan Kulma OY:n palvelupäällikkö. Hän on usein kontaktissa asukkaisiin ja pitää heitä ajan tasalla ajankohtaisista asioista. Se antaa asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa asioihin omassa talossaan.

- Niiralan Kulma on Kuopion suurin vuokrataloyhtiö, ja isoilla yhtiöillä on tietyt standardit, joita se ylläpitää taloissaan. Kun saa kuulla itse asukkaiden ajatuksia, on helpompaa suunnitella esimerkiksi remontteja taloihin, kertoo Päivi.

Yhteishallintolaki edellyttää yhtiöt tiedottamaan ARA-talojen asukkaille ajankohtaisista asioista, mutta Päivin mielestä asukkaiden kanssa keskusteleminen ja suunnitteleminen on myös mukavaa. Kun asukkaat pääsevät osallistumaan keskusteluihin, voidaan helpommin välttää väärinkäsitykset ja ongelmat. Näin asukkaat myös tuntevat olonsa huomioiduksi, kun heidät otetaan mukaan suunnitteluun.

- Kyse on kuitenkin ihmisten kodeista, joten vuorovaikutus on erityisen tärkeää, kertoo Päivi.
 

Pidetään vuokralaisten puolia

Päivi on Vuokralaiset ry:n jäsen ja on sitä mieltä että yhdistyksen olemassaolo on kaikkien puolesta tärkeää. Vuokralaiset ry auttaa asukkaita pysymään ajan tasalla omista oikeuksistaan ja eduistaan sekä antaa neuvoja asioiden hoitamiseen. Hän arvostaa myös sitä, että yhdistys on aktiivinen ajamaan eteenpäin lakiuudistuksia yms. asioita, jotka vahvistavat asukkaiden asemaa.

- Itse koen että on ihan yleissivistystä olla Vuokralaiset ry:n jäsen. Saan tietoa ja näen asioita vuokralaisen vinkkelistä, enkä ainoastaan vuokranantajan, kertoo Päivi.

Päivi kokee saavansa yhdistykseltä apua myös omaan työhönsä.

- Jos esimerkiksi syntyy riitatilanteita vuokranantajan ja asukkaan kesken, saan Vuokralaisilta tietoa siitä, miten kyseisessä tilanteessa kannattaa toimia, kertoo Päivi.
 

Opintomatkalle ja verkostoitumaan Vuokralaispäiville

Päivi ja hänen tiiminsä ovat olleet mukana Vuokralaispäivillä 5-6 kertaa. Ensimmäinen kerta kun he lähtivät mukaan, oli silkkaa uteliaisuutta. Hän oppi paljon uutta ja näki miten asioita hoidetaan eri puolilla Suomea. Verkostoitumista tapahtui myös sitä mukaa mitä jutteli eri osallistujien kanssa.

- Mentiin ikään kuin opintomatkalle ja kuultiin paljon uutta. Sen jälkeen on ollut riemukasta osallistua Vuokralaispäiville. Keväisin oli aina hauska saada esite ja oli jotain odoteltavaa syksylle, kertoo Päivi.

Kaksi viimeistä kertaa Päivi ei ole ollut mukana, koska hän on siirtynyt muihin tehtäviin. Häntä harmittaa, ettei enää pääse osallistumaan, mutta toivoo että ehkä siihen olisi vielä joskus mahdollisuus.

Teksti: Ida Oljemark