Kohtuuhintaisten asuntojen puute estää aktiivimallin onnistumisen

Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä

Työttömyysturvan aktiivimalli ei voi toimia aidosti työllisyyttä edistävänä keinona, koska kohtuuhintaisia asuntoja tavallisille palkansaajille ei ole riittävästi alueilla, joilta löytyy töitä. Vuokralaiset ry vaatii, että valtion on panostettava nykyistä enemmän ARA-vuokra-asuntotuotannon lisäämiseen kasvukeskuksissa.


- Nyt aktiivimallin toteutuminen jätetään osittain asuntopolitiikan hoidettavaksi, mutta ei anneta riittävästi työkaluja asunto-ongelman ratkaisemiseksi. Valtion taholta ei olla edistetty esimerkiksi lainsäädännöllisin keinoin sitä, että tuottajia kannustettaisiin tekemään ARA-tuotantoa, toteaa Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.

Vuokralaiset ry muistuttaa, että vuokra-asuminen on tehokas työllisyyttä edistävä elementti. Asukas ei ole sidottu omistusasunnon myyntiin silloin, kun työtä on tarjolla toisella paikkakunnalla.

- Valtion kannattaisi panostaa vuokra-asumisen tukemiseen nykyistä enemmän. Omistusasunnon hankinta ei ole enää nuorten haaveena entiseen tapaan, eikä toisaalta myöskään yhtä helposti enää taloudellisesti saavutettavissakaan. Myös muuttotappiokuntien omistusasuntojen arvon romahtaminen on syönyt omistusasumisen suosiota, toteaa Kähärä.

Vuokralaiset ry toivoo, että tekeillä oleva pitkän korkotukilainsäädön uudistus toisi kaivattua lisäkannustetta ARA-tuotannon toteuttamiseen.

- Vain ARA-tuotannon kautta voidaan varmistaa asumiskulujen säilyminen kohtuullisina. Omakustannusperiaatteella toimiminen ja tuottajien voitonjakorajoitteisuus takaavat sen, etteivät vuokrat nouse kohtuuttomasti markkinatilanteen mukaan kuten vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat, muistuttaa Kähärä.
 

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä, Vuokralaiset ry, puh 050 521 7189

 

Vuokralaiset ry on valtakunnallinen  vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.