Kohtuuttomat korotukset

Kohtuuttomat korotukset
 

Kaikenlaista sitä kuulee. Eräs vuokralainen soitti ja ihmetteli, miten pitäisi toimia. Hän oli sanonut vuokranantajalleen, ettei hyväksy ehdotettua korotusta, jolla vuokranantaja halusi nostaa vuokraa 700 eurosta 1200 euroon. Vuokralainen oli kertonut, ettei hänellä ole varaa maksaa 500 euroa korkeampaa vuokraa. Vuokranantaja oli tylysti vastannut: "en minä ole mikään sosiaalitoimisto".

Vuokralaisten neuvontapuhelimeen tulee kuukausittain satoja puheluita, joista osa jää mieleen erikoisten juonenkäänteiden ja kohtuuttomien tilanteiden takia. Vuokranantaja voi esimerkiksi jättää palauttamatta vakuusrahat, vaikka huoneisto on kunnossa ja loppusiivous tehty. Toinen yleinen ongelmatilanne on vuokrankorotus, joka on yksiselitteisesti kohtuuton.

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta määrittelee puitteet, joissa vuokramarkkinoilla toimitaan. Lakia täydentää vuokralaisten ja vuokranantajien järjestöjen neuvottelema ”Hyvä vuokratapa”. Suomessa on 1990-luvulta lähtien ollut eurooppalaisittain katsoen erittäin vähän säännellyt vuokramarkkinat. Vain valtion tuella rakennetuissa ARA-taloissa vuokrat on säännelty omakustannusperiaatteella, muissa vuokrasuhteissa eletään vapaata markkinataloutta.

Vuokra määräytyy sen mukaan, mitä vuokranantajan ja vuokralaisen välillä on vuokrasopimuksessa sovittu. Lain mukaan vuokraa voidaan korottaa sopimuksen perusteella vain, jos tätä koskeva ehto on kirjattu vuokrasopimukseen. Jos vuokraa joudutaan vapaarahoitteisissa vuokrasuhteissa korottamaan muutoin kuin sopimuksessa mainitusti, on neuvottelut aloitettava vähintään kuusi kuukautta ennen aiottua korotusta.

Korotusten tulee olla kohtuullisia ja korotetun vuokran tulee vastata huoneiston vuokra-arvoa. Korotukset eivät saa vuosittain ylittää 15 prosenttia muutoin kuin tilanteissa, joissa kiinteistössä tehdään merkittäviä kiinteistön ja huoneiston vuokra-arvoa kohottavia korjauksia. Jos neuvottelut vuokran korottamisesta eivät tuota tulosta, saattaa vuokranantaja irtisanoa vuokrasopimuksen. Vuokralainen voi viedä kohtuuttomana pitämänsä korotuksen ja siitä seuranneen irtisanomisen oikeuden tutkittavaksi.

Saksassa on toisin päin: jos vuokralainen kieltäytyy kohtuuttomana pitämästään korotuksesta, joutuu vuokranantaja viemään korotusvaatimuksensa oikeuden tutkittavaksi. Saksassa tutkitaan ”vuokrapeilin” avulla vastaako korotus alueen keskimääräistä vuokratasoa.

Onko sääntelyn purkamisessa menty Suomessa liian pitkälle? Sopimusvapaus tuntuu olevan vapautta lähinnä vuokranantajille, jotka vuokra-asuntopulan vallitessa kilvan korottavat vuokria. Asumisen pitäisi olla perusoikeus, mutta asunnottomuustilastot kertovat, että näin ei ole.
 

Pia Lohikoski
Vuokralaiset ry:n järjestö- ja koulutuspäällikkö

Kolumni on alun perin julkaistu Elintae-lehdessä 8/2016, joka ilmestyi 29.9.2016

Takaisin sivun alkuun