Mut on irtisanottu!

Kodin menettämisen pelko on usein esiin tuleva asia neuvonnassamme. Kohdalle osunut irtisanomisilmoitus aiheuttaa huolta ja ahdistusta.

Nopeimmat ottavat saman tien luurin käteensä ja soittavat palvelunumeroomme ja hyvä niin. Yleensä tällainen puhelu alkaa tervehdyksen jälkeen asiaan suoraa menemällä: ”Mut on häädetty”.

Näin asia ei useimmiten kuitenkaan ole, sillä kyseessä on yleensä irtisanomisilmoitus.

Laissa asuinhuoneiston vuokrauksesta määritellään selkeästi toistaiseksi jatkuvan vuokrasopimuksen irtisanomismenettely.

Molempien osapuolten on toimitettava kirjallinen irtisanomisilmoitus sopimuskumppanille todistettavasti. Todistettavalla tarkoitetaan:

  • irtisanomisilmoituksen antamista sopimuskumppanille todistajan läsnäollessa
  • postin saantitodistuksen käyttämistä, jolloin kirjeen vastaanottajan henkilöllisyys tarkistetaan
  • irtisanomisilmoituksen toimittamista haastemiehen kautta

Vuokranantajan irtisanoessa on ilmoituksessa lisäksi aina mainittava irtisanomisen peruste ja irtisanomisajan päättymisajankohta. Päävuokrasuhteessa vuokranantajan tehdessä irtisanomisen on irtisanomisaika 6 kuukautta, jos vuokrasuhde kestänyt vähintään vuoden ja muussa tapauksessa 3 kuukautta.

Vuokralaisenkin tulee toimittaa irtisanomisilmoitus kirjallisena, mutta perustetta ei tarvitse mainita. vuokralaisen irtisanoessa on irtisanomisaika aina 1 kuukausi.

Alivuokrasuhteissa on omat irtisanomisaikansa, joihin voit tutustua Finlexin sivustolla.


Häätö
 

Häätöpäätöksen tekee aina tuomioistuin vuokranantajan hakemuksesta. Häätöä haetaan tilanteissa, joissa vuokralainen on rikkonut sopimusta, eli esimerkiksi jättänyt vuokrat maksamatta, elänyt säännöllisesti häiritsevää elämää tai rikkonut huoneistoa.

Ennen häätöä vuokranantajan tulee antaa vuokralaiselleen varoituksen vuokrasuhteen purusta, jotta vuokralainen voisi parantaa tapansa ja jatkaa asumista kodissaan.

Maksamattomien vuokrien ollessa kyseessä vuokranantaja voi ilman varoitusta viedä asian oikeuteen ja vaatia vuokrasuhteen purkua ja huoneiston tyhjentämistä vuokranantajan haltuun.