Tarkkana kimppa-asunnon vuokrasopimuksen kanssa!

Opiskelijoiden siirtyessä yleisen asumistuen piiriin tulee huomioida kimppa-asumisen vaikutukset asumistuen määrään. Vuokrasopimuksen muodolla ja asukkaiden lukumäärällä on merkitystä asumistukea määriteltäessä, joten opiskelijoiden on hyvä olla tarkkana vuokrasopimusta solmittaessa. Opiskelijan kannattaa etukäteen miettiä, minkälaisen sopimustyypin valitsee kimppa-asumiseen mahdollisista eri vaihtoehdoista.

Kimppakämpässä asumistuen suuruus vaihtelee sen mukaan, nähdäänkö vuokralaiset samaan ruokakuntaan kuuluviksi vai ei. Jos vuokralaiset kuuluvat yhteen ruokakuntaan, maksetaan heille asumistuki yhteisesti. Eri sopimustyypit vaikuttavat kuitenkin asumistuen lisäksi mahdollisten vahingonkorvaustilanteiden vastuun määrittelyssä sekä tilanteissa, joissa yksi kämppiksistä on jättänyt vuokran maksamatta. Muut vuokralaiset voivat silloin joutua vastamaan viivästyneistä vuokrista.
 

1. Yksi päävuokralainen ja alivuokralaisia

Päävuokralainen vastaa koko vuokran maksamisesta vuokranantajalle, mutta alivuokralaiset maksavat vuokraa päävuokralaiselle. Tällöin päävuokralainen ja alivuokralaiset kuuluvat eri ruokakuntiin Kelan näkökulmasta. Sekä pää- että alivuokralainen voivat saada asumistukea riippuen heidän omista tuloistaan ja vuokrien suuruudesta.

Päävuokralainen voi huomioida riskin alivuokralaisilta mahdollisesti saamatta jäävistä vuokrista heiltä perimäänsä vuokraan. Jos päävuokralainen perii alivuokralaisiltaan enemmän vuokraa kuin mitä hän itse maksaa vuokranantajalle, voi saaduista vuokratuloista muodostua verotettavia vuokratuloja. Nämä vuokratulot voivat taas vaikuttaa päävuokralaisen asumistuen suuruuteen.

Asumistuen suuruutta määriteltäessä asumismenoiksi ei hyväksytä vuokran yhteydessä erikseen maksettavia maksuja, kuten sähkö-, sauna- ja pesutupamaksuja. Nämä maksut eivät siis vaikuta asumistuen suuruuteen, vaan pelkästään vuokran suuruus huomioidaan. Kuitenkin verotuksellisesta näkökulmasta muun muassa vesi-, sähkö- ja lämpömaksut ovat vuokratulon hankkimisesta aiheutuneita menoja, joten ne voidaan vähentää verotuksessa. Eli jos päävuokralainen perii alivuokralaisiltaan esimerkiksi sähkömaksuja, niin nämä maksut voidaan vähentää vuokratuloista pääomaverotuksessa.

Lisäksi pää- ja alivuokrasuhteissa tulee huomioida se, että alivuokralaisilla on muun muassa lyhyemmät irtisanomisajat kuin päävuokralaisilla. Lisäksi päävuokralainen on vastuussa vuokranantajalle alivuokralaisten aiheuttamista vahingoista huoneistossa.
 

2. Vuokralaisilla omat erilliset vuokrasopimukset

Kun kaikilla huoneiston vuokralaisilla on omat erilliset vuokrasopimukset, kukin heistä vastaa vain omasta osuudestaan vuokrasta. Vuokralaiset voivat myös irtisanoutua toisistaan riippumatta eivätkä yhden vuokralaisten vuokrarästit vaikuta muiden vuokrasuhteisiin. Jos saman huoneiston vuokralaisilla on erilliset vuokrasopimukset, he kuuluvat Kelan mukaan eri ruokakuntiin.
 

3. Yksi yhteisvastuullinen sopimus vuokralaisilla

Vuokralaiset voivat tehdä myös yhden yhteisen vuokrasopimuksen, jolloin kaikki vastaavat yhteisesti vuokrasta. Jos yksi vuokralaisista esimerkiksi jättää vuokran maksamatta eikä ole maksukykyinen, vuokranantaja voi päättää, keltä muulta vuokralaiselta perii vuokran. Vuokralaiset vastaavat myös muiden aiheuttamista vahingoista.

Yhteisvastuullisen vuokrasopimuksen osalta tulee huomioida, että tällöin vuokralaiset nähdään yhdeksi ruokakunnaksi.


Takaisin sivun alkuun