Enkät om inlägg på sociala medier

Hurdana inlägg om hyres- och bostadsrättsboende önskar du se på Vuokralaiset ry:s Facebook- och Instagramsidor? Genom att svara hjälper du oss att förbättra vår sidor!