Uppsägning av hyresavtalet

På soffbordet i vardagsrummet framför soffan är en träplattform toppad med pineal ornament och en rund glasbehållare.

Uppsägningsmeddelande av hyresavtalet

Enligt lagen måste hyresavtalet sägas upp skriftligen och annonsen måste levereras till mottagaren bevisligen.

Ett elektroniskt meddelande, såsom ett e-post- eller sms-meddelande, uppfyller också kravet på skriftlighet, om meddelandets innehåll inte ensidigt kan ändras och om meddelandet kan sparas.

Med bevislig leverans menas att uppsägningsmeddelandet kan säkerställas. Ett enbart skickat e-postmeddelande är därmed inte tillräckligt, liksom ett enbart skrivet brev, eller ett brev som bara har droppats i postluckan. Uppsägningsmeddelandet har levererats bevisligen om mottagaren kvitterar att hen har mottagit det, eller om en tredje part har bevisat mottagandet. Som vittne lönar det sig att välja någon utomstående, till exempel en granne eller en gårdskarl, istället för till exempel ens make eller maka. Också ett uppsägningsmeddelane som har skickats som brev med mottagningsbevis är, om mottagaren hämtar brevet, ett giltigt uppsägningsmeddelande.

Det är möjligt att leverera uppsägningsmeddelandet via utmätningsmannen. Användningen av utmätningsmannen kan vara ett bra alternativ, ifall du inte kan nå hyresvärden. Utmätningsmannen kräver för tillfället en avgift på cirka 80 euro för att leverera avskedsannonsen (du kan hitta aktuell information på www.oikeus.fi). Problemet med utmätningsmannen kan ändå vara att utmätningsmannen kanske inte kan leverera uppsägningsmeddelandet speciellt snabbt.

Vi har gjort en färdig botten utifrån vilken du kan skapa ett uppsägningsmeddelande. Fyll i de markerade fälten och leverera uppsägningsmeddelandet till hyresvärden. (Dokumentet är på finska.)

Vuokra-asunnon irtisanomislomake (pdf)


Lagliga uppsägningstider


När hyresvärden säger upp avtalet

·      I hyresförhållanden som har pågått under ett år är uppsägningstiden tre månader.

·      I hyresförhållanden som har pågått över ett år är uppsägningstiden sex månader.

·      Uppsägningen måste levereras skriftligen och bevisligen. Uppsägningsmeddelandet måste också innehålla motivet för uppsägningen och tidspunkten när avtalet upphör.


När hyresgästen sägar upp avtalet

·      Uppsägningstiden en månad oberoende av hyresförhållandets längd.

·      Uppsägningen sla alltid levereras skriftligt och bevisligen, men hyresgästen behöver inte motivera sin uppsägning.


I underuthyresförhållanden

I underuthyresförhållanden är uppsägningstiderna för underhyresvärden:

·      En månad, när hyresförhållandet har pågått under ett år

·      Tre månader, när hyresförhållandet har pågått över ett år


För underhyresgästen:

·      Alltid 14 dagar.


När börjar uppsägningstiden?

Uppsägningstiden börjar alltid vid slutet av månaden, om inte annat har avtalats. Till exempel, om hyresvärden hämtar uppsägningsmeddelandet från Posten den andra maj (2.5.) börjar uppsägningstiden den sista dagen i maj (31.5.) och därefter slutar avtalet den sista juni (30.6.)


Tillbaka till början