Uppsägning av hyresavtalet

På soffbordet i vardagsrummet framför soffan är en träplattform toppad med pineal ornament och en rund glasbehållare.

Uppsagningsannons av hyresavtalet

Enlight lagen måste hyresavtalet sägas upp skriftligt och annonsen måste levereras till mottagaren bevisligt.

En e-post eller sms-meddelande är också skriftlig, om det kan inte vara ändrat i efterhand och annonsen kan vara sparad.

Att leverera bevisligen menar, att man kan bevisa att man har levererat annonsen. Bar e-post är inte tillräckligt, liksom ett brev som har bara drypats i postluckan. Annonsen har levererats bevisligen, om mottagaren kvitterar at hen har mottagat den, eller om en tredje person har vittnat mottagningen. Vittnen borde vara någon utomstående, till exempel en granne eller gårdskarlen. Också ett brev som är skickat med mottagningsbeviset är laglig, om mottagaren hämtar brevet.

Det är möjligt att leverera annonsen via utmaningsmannen. Användningen av utmaningsmannen kan vara ett gott alternativ, om du inte kan nå hyresvärden. Utmaningsmannen tar cirka 70 euro för att leverera avskedsannonsen (du kan hitta aktuella information på www.oikeus.fi). Problemet med utmaningsmannen kan vara, att utmaningsmannen kanske inte kan leverera annonsen strax.

Vi har gjort en färdig form för avskeden. Fyll i och leverera till hyresvärden. (Formen är på finska)

Vuokra-asunnon irtisanomislomake (pdf)


Lagliga uppsägningstider


När hyresvärden sägar upp avtalet

·      I hyresförhållanden som har pågått under ett år uppsägningstiden är tre månader.

·      I hyresförhållanden som har pågått över ett år är uppsäkningstiden sex månader.

·      Uppsägningen måste levereras skriftligt och bevisligen. Annonsen måste också innehålla grundan för uppsägningen och tidspunkten när avtalet slutar.


När hyresgästen sägar upp avtalet

·      Oberoende av pågående av hyresförhållanden är uppsägningstiden en månad.

·      Uppsägningen måste levereras skriftligt och bevisligen, men hyresgästen behöver inte en grunda för att säga upp avtalet.


I underuthyresförhållanden

I underuthyresförhållanden är uppsängingstider för underhyresvärden:

·      En månad, när hyresförhållanden har pågått under ett år

·      Tre månader, när hyresförhållanden har pågått över ett år


För underhyresgästen:

·      Alltig 14 dagar.


När börjar uppsägningstiden?

Uppsägningstiden börjar alltid vid slutan av månaden, om annat har inte varit avtalat. Till exempel, om hyresvärden hämtar annonsen från Posten den andra maj (2.5.) börjar uppsägningstiden den sista dagen i maj (31.5.) och därefter slutar avtalet den sista juni (30.6.)


Tillbaka till början