Beräkning av dröjsmålsränta

Om hyresgästen inte i sin helhet betalar hyran på den i avtalet bestämda dagen, har hyresvärden enligt lagen rätt att kräva dröjsmålsränta på den försenade hyran.

 

Dröjsmålsränta på försenad hyra räknas ut på följande sätt:

 

Ränteprocenten x antalet försenade dagar x storleken på den försenade hyran

-----------------------------------------------------------------

100 x 360

 

Dröjsmålsränteprocenten är fastställd i lag. Procenten är 7 % och fastställs en gång i halvåret av ECB. Ränteprocenterna hittas bland annat på Finlands Banks hemsida via denna länk.

 

Dröjsmålsränta frå krävas för förfallna och obetalda hyror, från och med dagen efter förfallodagen framtill betalningsdagen, med båda nämnda dagar inräknade. Vid uträkningen av räntedagar definieras en månad som 30 dagar och ett år som 360 dagar.

 

Exempel:

Hyran (630 euro) betalades 20.3. fastän den riktiga betalningsdagen skulle ha varit 2.3. Ränteprocenten är 7 %.

 

Dröjsmålsräntans storlek räknas ut på följande sätt:

 

7 x 18 x 630

----------------         = 2,21 euro

100 x 360

 

Se även Lindorff:s hemsida för mer information om försenade räkningars olika skeden och hur man ska gå tillväga med dem.