God hyressed


Föreningar som representerar hyresgäster, hyresvärdar, mäklare och fastighetsförvaltare har tillsammans utarbetat riktlinjer för God hyressed som skapar grunden för en fungerande hyresrelation.


Syftet med riktlinjerna för God hyressed är att främja skapandet av en problemfri och fungerande hyresrelation, dess fortsatta skötsel och sakliga avslutande. Riktlinjerna omfattar hela hyresförhållandet och främjar även ett bra grannskap och trivseln i boendemiljön.


I hyresavtalen betonas förtroendet mellan parterna. Med hjälp av riktlinjerna för God hyressed kan hyresvärdar och hyresgäster förebygga problem genom att i förhand förhandla om hyresförhållandets handlingsmetoder.


De 10 organisationer som har utarbetat riktlinjerna för God hyressed rekommenderar att riktlinjerna följs särskilt när situationer uppstår under hyresförhållandet där parterna inte har avtalat om handlingsmetoder separat.


God hyressed

Hyvä vuokratapa

Fair rental practices 

God hyressed på ryska

God hyressed på arabiska