Hyreshöjningar

Från grenen hänger en liten stuga-utseende fågelholk och talgboll.

Hyreshöjningar står ofta överenskomna i hyresavtalet. Där borde det framkomma när hyran höjs och på vilka grunder höjningen sker. Höjningen kan till exempel grundas på konsumentprisindexet. Grunden måste vara tillräckligt noggrant angiven, så att hyresgästen kan förutse hur hyran utvecklas.


Hyrahöjningar i frifinansierade lägenheter

 • Hyran kan höjas baserad på hyresavtalet, om dess villkor finns utskrivet i avtalet. I hyresavtalet borde höjningens tidspunkt och grund framkomma.
  • Om villkoret är sådant att endast hyresvärden kan beräkna storleken på höjningen måste hyresvärden skriftligen meddela om den nya hyran till hyresgästen i god tid, till exempel minst en månad innan den nya hyran träder i kraft.
  • God hyressed rekommenderar att hyresvärden meddelar om hyreshöjningar också då när hyresgästen själv kan räkna ut höjningen.

Hur kan hyresvärden höja hyran när höjningsvillkor saknas i hyresavtalet?

 • Hyresvärden måste börja förhandla om höjningen minst 6 månader innan höjningen skulle träda i kraft.
 • Vanligtvis är en höjning på 15% per år den högsta måttliga höjningen. Höjningen kan också vara större, till exempel när stora renoveringar märkbart har höjt lägenhetens värde.
 • Om hyresgästen inte godkänner en måttlig höjning, får hyresvärden säga upp tillsvidare lämpligt hyresavtalet enligt de lagliga avskedstider.
 • God hyressed rekommenderar, att vid avskedet berättar hyresvärden, med vilka villkor kan hyresavtalet fortsätta, och när behöver hyresgästen godkänna villkor om hen vill fortsätta avtalet.


Hyrahöjningar i ARA-finansierade lägenheter

 • Hyresförhållanden som är under ARA-begränsningar följer självbekostnadsprincipen i bestämmandet om hyran.
 • Meddelandet om hyreshöjningen måste ges minst två månader innan den förhöjda hyran träds i kraft. Meddelandet måste innehålla information om höjningens grund samt den nya hyrans storlek.
 • Höjningar av kompensation som faktureras separat (t.ex. Vattenkompensation) behövs inte meddelas om till hyresgästen, om höjningen grundar sig på en ökad konsumtion eller antal invånare i lägenheten.


 • Med ARA-lägenheter menas en statligt finansierad bostadsproduktion där urvalsgrunderna för hyresgäster är särskilt definierade.


Tillbaka till början