Normal nötning i lägenheten

Hyresgästen är inte ansvarlig för normala nötningen i lägenheten, om annat har inte avtalat på.

Normal nötning är bland annat avtryck från att fasta tavlor och speglar, och skuggningar på golvet från möblar. Nedanför hittar du mera anvisningar i “Asunnon tavanomainen kuluminen-ohje" på finska.

Ytterligare kan ansvar av hyresgäst och hyresvärd läsas på i “God hyressed”.


Asunnon tavanomainen kuluminen -ohje.pdf (127 kB)
Kuluttajariitalautakunnan päätökset, luonnollinen kuluminen.pdf (64 kB)