Avhysning

När kan man tala om avhysningen?

Hyresvärden kan inte själv avhysa hyresgästen ut från lägenheten. Avhysningen krävs alltid en avhysningsdom från tingsrätten. Hyresgästen är skyddadmed grundlagligarätten till hemfriden tills hen inte längre bor i lägenheten.

Hyresvärden kan ansöka domen från tingsrätten, om hyresavtalet har tagit slut och hyresgästen flyttar inte ut från lägenheten. Avhysan kan också ansökas när hyresgästenfirarsärskilt störande livet i lägenheten.

Hyresvärden kanhäva hyresavtalet via att leverera tingsrättens avhysningsdom till hyresgästen.

Hur exekuteras avhysningen?

Avhysanär alltid exekuterad av utmätningsnämndemannen. Hyresvärden måste leverera avhysningsdomen till utmätningsmyndigheten. Efter det, skickar utmätningsmannenflyttningsammodan till hyresgästen. Den innehållarflyttningsdagen, när hyresgästen måste ha flyttat ute från lägenheten. Tiden för att flytta är vanligtvis två eller tre veckor.

Avhysan exekuteras av utmätningsmannen strax efter flyttningsdagen, omhyresgästeninte har flyttit ut från lägenheten. Kostnader av avhysan måste betalas av hyresgästen. Avhysan exekuteras så, attbåde hyresgästen och hens egendom avhysas från lägenheten. Avhysan kan exekuteras även om hyresgästen är inte på plats.

Vid avhysananhålls all hyresgästens egendomförutombilliga egendom. Dyra egendomen kan vara återtagit för att betalaskulder av hyresgästen. Också hyresgästens personell egendom, t. ex. Bilder, anhålls. Egendomen kan vara hämtat från utmätningsmyndigheten.

Ett protokoll av avhysningen görs alltid. Där kan man se, hur egendomen har handlats. Protokollet också berättar, tills vilken tid anhållas egendomen och var kan det vara hämtat.

I sin helhet kan avhysningsprocess ta från två till sex månader.