Avhysning

Ett antal bilar står parkerade på sidan av gatan. En av dem är en flyttbil som rör sig med rörliga lådor och möbler.

När kan man tala om avhysningen?

Hyresvärden kan inte själv avhysa hyresgästen ut från lägenheten. Avhysningen krävs alltid en avhysningsdom från tingsrätten. Hyresgästen är skyddad med grundlagliga rätten till hemfriden tills hen inte längre bor i lägenheten.

Hyresvärden kan ansöka domen från tingsrätten, om hyresavtalet har tagit slut och hyresgästen flyttar inte ut från lägenheten. Avhysan kan också ansökas när hyresgästen firar särskilt störande livet i lägenheten.

Hyresvärden kan häva hyresavtalet via att leverera tingsrättens avhysningsdom till hyresgästen.


Hur exekuteras avhysningen?

Avhysan är alltid exekuterad av utmätningsnämndemannen. Hyresvärden måste leverera avhysningsdomen till utmätningsmyndigheten. Efter det, skickar utmätningsmannen flyttningsammodan till hyresgästen. Den innehållar flyttningsdagen, när hyresgästen måste ha flyttat ute från lägenheten. Tiden för att flytta är vanligtvis två eller tre veckor.

Avhysan exekuteras av utmätningsmannen strax efter flyttningsdagen, om hyresgästen inte har flyttit ut från lägenheten. Kostnader av avhysan måste betalas av hyresgästen. Avhysan exekuteras så, att både hyresgästen och hens egendom avhysas från lägenheten. Avhysan kan exekuteras även om hyresgästen är inte på plats.

Vid avhysan anhålls all hyresgästens egendom förutom billiga egendom. Dyra egendomen kan vara återtagit för att betala skulder av hyresgästen. Också hyresgästens personell egendom, t. ex. Bilder, anhålls. Egendomen kan vara hämtat från utmätningsmyndigheten.

Ett protokoll av avhysningen görs alltid. Där kan man se, hur egendomen har handlats. Protokollet också berättar, tills vilken tid anhållas egendomen och var kan det vara hämtat.

I sin helhet kan avhysningsprocess ta från två till sex månader.