Länkar


A

Advokat Leena Partanen, avgiftsbelagda advokattjänster
http://www.leenapartanen-law.fi/


Ara, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
ARA.fi

ARAn tietopankki - tietoa asumisesta ja asuntomarkkinoista

Asukasdemokratia valtion tukemissa vuokrataloissa, ARA.fi

Asukasvalinta ARA-vuokra- ja osaomistusasuntoihin, ARA.fi

Asuntosäätiö, Suomen suurin asumisoikeusasuntojen omistaja
Asuntosaatio.fi
B

Besöksförbud, poliisi.fi

poliisi.fi
F

Fastighetsförbundet

fastighetsforbundet.fi


Finlands Bank-Referensränta och dröjsmålsräntor enligt räntelagen för tiden 1.1.–30.6.2024

Referensränta och dröjsmålsräntor enligt räntelagen för tiden 1.1.–30.6.2024


Finlex, uppdaterad information om lagar
FinlexFPA
Kela.fiG

Grannskapsmedling, naapuruussovittelu.fi

naapuruussovittelu.fi
I

International Uniton of Tenants
IUT.nu


 


J

Ordningslag, Finlex.fi
Ordningslag
 

K

Konkurrens- och konsumentverket: God sed vid indrivning av konsumentfördringar
God sed vid indrivning av konsumentfördringar


Konsumenttvistenämnden

kuluttajariita.fi


 

L

Lag om hyra av bostadslägenhet 31.3.1995/481

Lag om samförvaltning i statligt stödda hyreshus 1169/2022

Lag om hyra av affärslokal 31.3.1995/482


Lindorffs instruktioner om hur man går till väga vid sen betalning (på finska)
maksumyohassa.fi
 

M

Miljöministeriets hemsida

ym.fi


 

O

Ohjeita onnettomuuksien ehkäisemiseen ja vaaratilanteissa toimimiseen (på finska)
Varaudu.info

Ordningslag, Finlex.fi
Ordningslag
 


R

Ränteräknaren

vero.fiS

Statistikcentralen, indextalen för levnadskostnadsindexen

stat.fi


Suomen Vuokranantajat, valtakunnallinen vuokranantajien etujärjestö (på finska)
Vuokranantajat.fi


 

T

Takuusäätiö, apua talous- ja velkaongelmiin (på finska)
Takuusaatio.fi