Indrivning

Lag om indrivning av fordringar

Konkurrens- och konsumentverkets hemsida hittas mångsidig information om indrivning. Här kan du bland annat hitta information om indrivningskostnader och indrivningens framskridande. Därtill hittas information om indrivning av fordringar på hemsidan Finlex.fi.

Information om indrivning och utsökning hittas även på Takuusäätiös hemsida.