Samboende

Det finns saker i den unga pojkens sovrum. Pojken ligger på sängen och tittar på tabletten med hörlurar med öronen.

Speciellt i hösten väljar många studeranden att bo i en gemensam lägenhet med sina kompisar. Det är ett bra bostadsform, eftersom det ofta är billigare än att bo ensam.

Det finns olika sätt att göra avtalet för samboende. Det har effekt på vem som är ansvarig för obetalda hyror eller skador i lägenheten. Det kan också ha effekt på FPA:s bostadstöd.


Olika avtal 

 
En underuthyresvärd och underuthyresgäst(er) 

Ett alternativ är, att en person hyr hela lägenheten och sen underuthyr den till andra personer. Om man underuthyr mer än halv av lägenheten, måste man be om tillåt från hyresvärden.  

I denna fall är underuthyresvärden ansvarig för hela lägenheten till sin hyresvärd. Underuthyresgäster är ansvariga för sina egna rum och gemensamma rum. 

Underuthyresvärden kan bestämma, hur mycke hyra hen vill fråga om underuthyresgäster. Det behöver inte bero på underuthyresvärdens egen hyra. 
 

Egna hyresavtal för varje hyresgäst 

Ett annat alternativ är, att alla hyresgäster gör sitt eget avtal med hyresvärden. I denna fall är alla ansvariga för gemensamma rum, och sina egna rum ensamt. 
 

Ett gemensamt avtal 

Hyresvärden kan också göra ett avtal, som innehåller många hyresgäster. Hyresgäster kan utgöra själv, vem får vilka rum. 
 

Ansvar för hyresbetalningen 

Underuthyresvärden är ansvarig för hela hyran till sin hyresvärd, och underuthyresgäster är ansvariga för sina egna hyra till underuthyresvärden.

Om varje hyresgästen har sitt egna avtal, är hyresgäster ansvariga för sin egna hyran Det är därför att egna hyresavtal är det tryggaste alternativ för hyresgästen. 

Om alla hyresgästen har ett gemensamt avtal, är de alla ansvariga för hela avtalet, till exempel för hyresbetalning. Om en hyresgäst negligerar sitt ansvar, blir alla ansvariga. Det menar att om en hyresgäst till exempel negligerar att städa sitt rum, kan hyresvärden behålla städningsbekostnader från den gemensamma garantin.


Avsked av gemensamma lägenheten 

Vilken avtalstyp man har påverkar också hur man kan säga upp avtalet.

Om hyresvärden av underuthyresgästen sägar upp sitt eget avtal, måste också underuthyresgästen flytta när avskedstid går slut. När underuthyresgästen sägar upp sitt avtal, har hen 14 dagar för avskedstid. Om underuthyresvärden sägar upp underuthyresgästens avtal, är avskedstiden en månad när hyresförhållanden har pågått för under ett år, och tre månader när hyresförhållanden har pågått för över ett år.

Om alla hyresgäster har sina egna avtal, kan varje hyresgästen säga upp sitt eget avtal oberoende om andra hyresgäster. Avskedstid är en månad. Likadant kan hyresvärden säga upp avtalet av en hyresgäst utan att det påverkar andra avtal. Hyresvärdens avskedstid är tre månader när hyresgästen har bott i lägenheten under ett år, och sex månader när hyresgästen har bott i lägenheten över ett år.

Om alla hyresgäster har ett gemensamt avtal med hyresvärden, ingen kan säga upp avtalet utan lov från andra hyresgästen. Om en hyresgäst vill flytta och andra vill stanna, måste alla förhandla med hyresvärden om hur avtalet fortsättar. 


Garantin och försäkringen

I underuthyrningen, underuthyresvärden betalar garantin till sin egen hyresvärd, och unteruthyresgästen betalar garantin till unteruthyresvärden. Underuthyresvärdens garanti kan behållas för skador i lägenheten även om underuthyresgästen har orsakad dom. Underuthyresgästens garantin kan behållas bara för saker som underuthyresgästen har orsakad.


Säkerhet och försäkring

I underhyresförhållandesituationer är säkerhet som huvudhyresgästen ger säkerhet för betalning av hyran för huvudhyresgästen själv. Ägare av lägenheten har ändå också rätt att förbehålla reparationskostnader på huvudhyresgästens säkerhet för skador som underhyresgäst orsakar i lägenheten.

När huvudhyresgästen tar en underhyresgäst in i lägenheten är det lämpligt för huvudhyresgästen att be underhyresgästen om en säkerhet. Den säkerhet som underhyresgästen ställt fungerar som säkerhet för betalningen av underhyresgästen och för den skada som hen åsandar lägenheten.

När varje hyresgäst har ingått sitt eget hyresavtal med ägaren av lägenheten garanteras säkerhet från varje hyresgäst endast för betalning av hyran och villkoret för det utrymme som hyresgästen hyr för eget bruk.

Hyresgästen som orsakar skadan i de gemensamma utrymmena är ansvarig för skadorna.

När dett gäller ett enda hyresavtal är den deponerade säkerheten en säkerhet för betalning av hyra till alla hyresgäster och skicket på hela lägenheten. I detta fall har uthyraren rätt att förbehålla alla hyresgästs förfallna hyresskulder och reparationskostnader för skador som orsakats i något rum i lägeheten från den gemensamma säkerhet.

Det maximala beloppet för hyressäkerhet motsvarar alltid tre månaders hyror.


Det är alltid värt att försäkra

Oavsett typ av hyresavtal rekommenderas hyresgäster alltid att teckna hemförsäkring för olika skador, även om hyresavtalet inte kräver att hyresgästerna äger ut försäkring.

I samboende måste varje invånare teckna sin egen hemfösäkring för att skydda sin egen egendom. Med andra ord ger kompisars försäkring inte ersättning för till exempel varor som förstörts av brand eller vattenskador.


Övergången av hyresrätt

När hyresgäster som bor i lägenheten har ett gemensamt avtal kan den som flyttar ut ur lägenheten överföra hyresrätt med hyresvärdens tillstånd och samtycke från de andra hyresgästerna.

När hyresgästerna har separata avtal kan övergången av hyresrätten ske med hyresvärdens tillstånd. Om kontraktet för lägenheten är i huvudhyresgästens namn kan hen överföra hyresrätt med uthyrarens tillstånd när hen flyttar ut. Underhyresgäster kan å andra sidan göra övergången med tillstånd från huvudhyresgästen.


Tillbaka till början