Hemförsäkring

På den vita väggen hängflera brädor och en hylla.

Även om det inte i hyresavtalet krävs att skaffa försäkring, lönar det sig som hyresgäst att alltid ha en hemförsäkring!

Med hemförsäkringen säkrar hyresgästen sin lösa egendom i bostäder och förrådsutrymmen, såsom i fallet av brand- eller vattenskador. I en del fall kan säkringen även ersätta hyran av en ersättarlägenhet. Fastighetsförsäkringar ersätter inte skador på den bosattas lösa egendom.

Det är viktigt att komma ihåg att försäkringar, eller deras uteblivande, inte förändrar parternas ansvar och skadeståndsskyldigheter.

Som medlem av Vuokralaiset ry, får du rabatt på POP försäkringar, såsom hemförsäkring. Läs mer om POP försäkringar på deras hemsida.