Hemförsäkring

På den vita väggen hängflera brädor och en hylla.

Även om det krävs inte på hyresavtalet att ta försäkring, det lönar sig att alltid ha en hemförsäkring som hyresgäst.

Med hemförsäkringen säkrar hyresgästen sin lösegendom till exempel i fallet av brand- eller vattenskador, och i några fall kan säkringen gottgöra hyran av en ersättarelägenhet. Fastighets säkringar gottgör inte skador till bosatts lösegendom.

Man behöver förstå att om man har säkringen eller inte gör ingenting för ansvar av hyresgästen eller hyresvärden.

Som medlem av vår hyresgästföreningen, får du rea på POP försäkringar, som hemförsäkringen. Läs mer på POP försäkringar på deras hemsida.